Advies & Coördinatie

Het geven van advies met betrekking tot de kwaliteitsborging binnen de lastechniek behoort niet tot de kerntaak van LASconsult Opleidingen. Het vloeit echter wel vaak voort uit de dagelijkse werkzaamheden, het opleiden van lastechnici en lasinspecteurs.

Tijdens de lessen worden vele lastechnische uitdagingen en kwaliteitsborgingsystemen door onze docenten behandeld. Deze kennis wordt niet alleen overgedragen tijdens de les, maar ook dagelijks toegepast in vele sectoren. Met name bij geschillen maakt het inzetten van de juiste expertise het verschil. Naast de rechtspraak worden onze docenten ook ingezet voor het verzorgen van toolboxen, het geven van trainingen, het uitvoeren van audits voor certificerende instanties en cross checks.

Bij de grotere lastechnische projecten worden lascoördinatoren en NDO-coördinatoren ingezet. Veel ervaring is verworven in de sectoren maritiem (IACS), infra – civiel (UAV-GC, ROK), rail (IL&T), constructie (CPR, MD) en de tank- en apparatenbouw (PED). Zowel in een toezichthoudende-, als in een ondersteunende rol.

Als het gaat om Advies of Coördinatie bij lastechnische- of NDO vraagstukken, onze medewerkers kunnen waardevolle inzichten bieden. Hierbij werken we nauw samen met verschillende partners binnen ‘de Groot LASconsult‘ om deze diensten te leveren.