Advies

Het geven van advies met betrekking tot de kwaliteitsborging binnen de lastechniek behoort niet tot de kerntaak van LASconsult Opleidingen. Hierin wordt samengewerkt met diverse partners. Het vloeit echter wel vaak voort uit de dagelijkse werkzaamheden, het opleiden van lastechnici en lasinspecteurs.

Tijdens de lessen worden vele lastechnische uitdagingen en kwaliteitsborgingsystemen door onze docenten behandeld. Deze kennis wordt niet alleen overgedragen tijdens de les, maar ook dagelijks toegepast in vele sectoren. Met name bij geschillen maakt het inzetten van de juiste expertise het verschil. Rechtbanken maken van deze expertise gebruik door onze docenten, mits deze vrijstaan tegenover de betrokkenen, in te zetten als onafhankelijk deskundige.

Naast de rechtspraak worden onze docenten ook ingezet voor het verzorgen van toolboxen, trainingen en het uitvoeren van audits en cross checks.