Verduidelijking omvang en keuze NDO techniek conform EN1090-2 tabel 24

Velen lopen er tegenaan; hoeveel en wat voor NDO moet ik nu conform de EN 1090-2:2018 uitvoeren of voorschrijven. In een geschetste vraag-antwoord situatie probeer ik tekst en uitleg te geven over wat er bedoeld wordt met ‘aanvullend NDO’, ‘type beproeving’, ‘routinekeuringen en – beproeving’, ‘project specifieke keuring en beproeving’.

Het document kunt u downloaden via deze link: ‘Verduidelijking omvang en keuze NDO techniek conform EN1090-2 tabel 24’

Lees meer →

EN1090-1 certificering voor CIG Architecture

Onlangs is CIG Architecture gecertificeerd voor de EN1090-1. Het bereik van het certificaat omvat constructieve stalen bouwproducten volgens de EN 1090-2:2018 tot en met uitvoeringsklasse 3. LASconsult heeft samen met haar partners de kaders van het FPC-systeem neergezet. Wij willen met name Herman Boerema van CIG bedanken voor het gunnen van deze mooie opdracht!

Onder begeleiding van Centrum voor Lastechniek te Heerenveen zijn de lasmethodekwalificaties volgens EN-ISO 15614-1 behaald en Welding-Synergy te Heerenveen heeft geassisteerd met het invoeren van het fabrieksproductiecontrolesysteem (FPC).

Vanaf 1 oktober 2020 gaat Herman de EWCP-opleiding bij LASconsult volgen zodat het basisniveau voor de lastechnische kwaliteitsborging dagelijks op de werkvloer aanwezig is. Vanaf uitvoeringsklasse 3 wordt projectmatig de IWE van LASconsult ingezet. De opleiding start donderdag 1 oktober 2020. Indien u ook geïnteresseerd bent om deze opleiding te volgen, meldt u dan snel aan!

Bent u geïnteresseerd in EN1090-1 certificering voor uw onderneming, dan kunt u vanaf EN1090-2 (staal) en/of EN1090-3 (aluminium) uitvoeringsklasse 3 LASconsult voor de implementatie benaderen.

Lees meer →

EN1090-1 certificaat voor TD Industry

Onlangs heeft TD Industry i.s.m. LASconsult en WeldingSynery het EN1090-1 certificaat behaald. Het bereik omvat constructieve stalen bouwproducten t/m uitvoeringsklasse 2. De fundatie van het FPC-systeem is nu gelegd voor het binnenkort opschalen naar uitvoeringsklasse 3. De lasmethode- en lasserskwalificaties evenals de VTw-training zijn verzorgd door Micha van Veen van WeldingSynergy.

Over TD Industry Helderheid en duidelijkheid in afspraken staan bij TD industry voorop. TD Industry is graag uw sparringspartner, geven professioneel advies en komen samen met u tot de juiste oplossingen. Zij weten precies welke mogelijkheden hun in huis hebben op basis van de productieprocessen en partners. Hierdoor komt TD Industry tot de beste oplossing voor uw bedrijf.

Lees meer →

Opvolgaudit door SLV-Duisburg voor Unbranded

Voor Unbranded, gevestigd op het mediapark in Hilversum, is een EN1090-1 certificering onnodig. Echter vragen de Duitse klanten van Unbranded wel om een Lascertificaat conform EN1090-2 voor staal/RVS en EN1090-3 voor aluminium. SLV-Duisburg heeft onlangs de opvolgaudit van de in 2017 behaalde Lascertificaten uitgevoerd.

Alle auditpunten werden door de auditor positief beoordeeld. Als leidraad diende het handboek welke voldoet aan de eisen van de EN1090-2 en EN1090-3 hoofdstuk 4 ‘Kwaliteitsdocumentatie van de Bouwer’. Unbranded heeft haar lascoördinator tevens als examinator aangesteld. Hierdoor kunnen alle lasserskwalificaties in eigen beheer uitgevoerd worden.

Over Unbranded

The history of Unbranded goes back to the 1950s, when the first set builders started working for the Dutch Television Foundation (NTS), the current NOS.

Lees meer →