De nieuwe EN 1090-2 van 2024 is definitief!

Onlangs is de nieuwe versie van de EN 1090-2 gepubliceerd met de naam: NEN-EN 1090-2:2018+A1:2024 en

Er zijn verschillende belangrijke wijzigingen doorgevoerd in deze nieuwe versie. Er zijn nu bijvoorbeeld tekstuele eisen toegevoegd voor het gebruik van HSS (High-Strength Steel), en een aantal eisen met betrekking tot het koud vervormen zijn verwijderd. De meest ingrijpende veranderingen bevinden zich echter op het gebied van lassen en inspectie. In paragraaf 7.6 ‘Acceptance criteria’ is er een aanzienlijke aanpassing doorgevoerd: de minimale ‘a’-hoogte bij EXC1 en EXC2 ligt niet meer een ‘EN-ISO 5817-niveau’ hoger. In de link onderaan deze pagina vind je een overzicht van de wijzigingen.

Wat ook anders is dan voorheen, is dat deze versie, voor zover bekend, niet meer naar het Nederlands wordt vertaald en alleen beschikbaar zal zijn in het Engels. Tijdens onze EWCP-B-, IWP-, IWS- en IWT-opleidingen laten onze docenten de cursisten zien hoe ze eenvoudig met een smartphone een vertaling op het scherm kunnen krijgen. Bovendien verwerken wij alle nieuwe versies van normen direct in onze lessen (opleidingskalender). Ben je benieuwd naar onze stijl van lesgeven, neem dan contact met ons op! We vertellen je er graag over.

Ben je op zoek naar een bedrijfsgerichte trainingen over EN 1090-1 (CE-markering), EN 1090-2 (Staal en RVS) of EN 1090-3 (Aluminium)? Neem dan contact met ons op! Wij bieden op aanvraag trainingen aan voor bedrijfsleiders, calculators, projectleiders, inkopers, werkvoorbereiders en productiepersoneel. Benieuwd naar ons kennisniveau en diepgang? neem dan contact met ons op.

Wijzigingen EN1090-2:2018+A1:2024 t.o.v. EN 1090-2:2018

Lees meer

Wijziging geldigheid voor o.a. VT(w) NDO-certificaat.

Update: 4-1-2023

Op 5 juli 2022 berichten we al dat wijzigingen in de geldigheid voor o.a. VTw NDO-certificaathouders aanstaande was. Deze wijzingen zijn nu doorgevoerd. Wat dat voor jou NDO-certificaat betekend lees je hieronder.

Eerste geldigheidstermijn van 5 jaar:
Na het examen en de werkervaringsperiode wordt het eerste (initiële) certificaat uitgegeven. Dit certificaat is 5 jaar geldig is. Na 5 jaar kan het certificaat verlengd worden.

Tweede geldigheidstermijn van een extra 5 jaar:
Wanneer het certificaat na 5 jaar verlengd moet worden krijg je hierover bericht van de certificerende instelling. Naast de oude verplichtingen moet je om het certificaat te kunnen verlengen een verkort praktijkexamen behalen of voldoende punten behaald hebben. Dit is een geheel nieuwe eis! Alles over het verkorte praktijkexamen en het gestructureerde punten systeem lees je hier: Verlenging op basis van verkort praktijkexamen.

Lees meer

Wijzigingen geldigheid voor o.a. VTw certificaat houders is aanstaande.

Als VTw-er of als onderzoeker met andere NDO-technieken ben je gecertificeerd volgens de norm EN-ISO 9712. De norm voor ‘kwalificatie en certificatie voor NDO personeel’ is onlangs gewijzigd. De nieuwe EN-ISO 9712:2021 kent een flink aantal wijzigingen t.o.v. de 2012 versie. Binnenkort gaan de certificerende instanties deze wijzigingen in hun regelementen doorvoeren (Hobeon SKO vanaf 01-10-2022). Hieronder lees je de meest in het oog springende wijzigingen.

Hercertificatie (na 10 jaar)
De meest belangrijke wijziging is dat
; Het hercertificatie onderzoek met succes geheel moet zijn afgerond vóór de vervaldatum van het huidige certificaat. Dit houdt in dat als een hercertificatie aanvraag de vervaldatum niet aangevraagd én afgerond is, er een nieuw volledig examen uitgevoerd moet worden (theorie en praktijk). Mocht je niet voor de eerste keer slagen voor je hercertificatie praktijkexamen, dan mag je dat 2x overdoen na minimaal 7 dagen. Examens hercertificering moeten dus tijdig worden ingepland!

Kijk dus goed naar de vervaldatum van jou certificaat. Is jouw certificaat binnen 3 maanden aan de 10 jaarlijkse hercertificatie toe, neem dan z.s.m. contact met ons op voor het inplannen van een hercertificatie praktijk examen (schrijven werkinstructie en onderzoeken van 3 proefstukken). Na 1 oktober 2022 is het zondermeer kunnen hercertificeren na de vervaldatum van het certificaat niet meer mogelijk!

Gezichtsvermogen:
Bij elke aanvraag moet zoals gebruikelijk een verklaring over het gezichtsvermogen worden meegestuurd. Nieuw is dat voor verlengingen en hercertificatie ook een verklaring over het kunnen onderscheiden van kleuren en grijstinten moet worden overlegd. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

Lees meer

Lascoördinator, ken je NDO-normen

In opvolging van het artikel ‘Verduidelijking omvang en keuze NDO techniek conform EN1090-2 tabel 24‘ volgt hier het tweede artikel over niet-destructief onderzoek voor de lascoördinator. Dit artikel is onlangs in het juni nummer 6 van het Vakblad LASTEHCNIEK gepubliceerd.

‘Kennis van de EN-ISO 17635 is een must’

Als lascoördinator heb je te maken met het vastleggen en (laten) uitvoeren van inspecties en beproevingen van het laswerk. Daarbij heb je te maken met een veelheid aan normen. In dit artikel wordt besproken wat de samenhang is tussen vervaardigingsnormen, kwaliteitsnormen en normen voor het niet-destructief onderzoek.

Elke lascoördinator kent wel de norm EN-ISO 5817, met zijn drie kwaliteitsniveaus (B,C en D) voor onvolkomenheden. Deze norm wordt toegepast bij het visueel lasonderzoek en definieert afmetingen van typische lasonvolkomenheden die in de fabricage verwacht kunnen worden. Dat deze norm niet alleen voor visueel lasonderzoek ingezet wordt, maar ook voor andere NDO-methoden, zoals ultrasoon en radiografisch onderzoek, is vrij onbekend. Daarnaast verwijzen veel Europese vervaardigingsnormen zoals EN 1090-2, EN 13445-5 en EN 15085 naar de EN-ISO 5817 om het kwaliteitsniveau van het product te specificeren.

Lees het HIER het vervolg van het artikel.

Lees meer

Altijd leuk om kennis te delen!

Dit keer informatie over de kwaliteitsborging betreffende het lassen van wapeningsstaal volgens EN ISO 17660-1.

Bij staalconstructies onder de EN 1090-2:2018 moet het lassen van wapeningsstaal aan constructiestaal in overeenstemming met de aanbevelingen van de EN ISO 17660-reeks worden uitgevoerd. Deze procedure kan bij de invoering van de EN ISO 17660-1 behulpzaam zijn.

Lees meer