Gratis cursus?!? Wie had dit gedacht!

Af en toe ontvang je een bericht waarvan je eerst denkt ‘wat bedoelen ze eigenlijk’? Later blijkt het een erkenning te zijn voor een cursus die we hebben ontwikkeld, die volgens anderen een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij!

Eind 2023 ontvingen wij bericht van OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) dat onze cursus ‘Computervaardig voor Lastechnici‘ geselecteerd is als onderdeel van het subsidieproject ‘Basisvaardigheden‘. Het doel van dit project is om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector te vergroten en te blijven stimuleren. Het is onderdeel van een subsidieproject en de activiteiten worden vergoed middels een subsidie van het Ministerie van SZW en aangevuld met een bijdrage vanuit OOM.

Wat houd dit nu in?
Lees meer →

Gratis VTw NDO-procedure!

Ter promotie van onze VTw-2 cursussen bieden we tijdelijk een gratis officiële VTw-procedure aan bij elke VTw-2 inschrijving in het cursusjaar 2024! Een VTw-procedure is vereist wanneer het VTw-onderzoek reproduceerbaar moet zijn, maar zorgt ook voor een uniforme uitstraling van het visueel onderzoek binnen het bedrijf.

Opdrachtgevers geven vaak aanvullende eisen op voor het visueel lasonderzoek, zoals ook de ROK 2.0 (Rijkswaterstaat Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken)!

“ROK-0349 Eistekst: Alle NDO, ook visuele inspectie, moet volgens geschreven procedure worden uitgevoerd (zie NEN-EN-ISO-17635). Deze procedures moeten zijn opgenomen in het lasplan (zieEN 1090-2:2018 paragraaf 7.2.2).”

De door LASconsult Opleidingen uitgegeven VTw-procedure is opgesteld door onze eigen VT-3 gecertificeerde NDO-deskundige en bevat naast de procedure tekst ook een standaard VTw-rapport welke voldoet aan alle voorschriften inclusief uw eigen bedrijfslogo!

Lees meer →

Wijziging IWI-opleidingen cursusseizoen ’23-’24

De IWI-S en IWI-C opleidingen gaan komend cursusseizoen 2023-2024 in gewijzigde vorm door! De enige wijziging ten opzichte van voorgaande edities is dat het examen onder de nieuwe guideline afgenomen zal worden (later volgt hier meer informatie over). Verder blijft het bij het oude. Dat houdt in dat van het bestaande lesmateriaal gebruik wordt gemaakt en dat je ook dit jaar met een afgeronde IWS opleiding rechtstreeks de IWI-S kunt instromen. Voor de IWI-C geldt dat je met een afgeronde IWT of IWE opleiding rechtstreeks kunt instromen!

Lees meer →

Cursus Computervaardig

Onlangs zijn we begonnen met een nieuwe cursus. Deze cursus is voor iedereen in de lastechniek en de lasinspectie die de volgende stap in hun carrière willen zetten, maar niet weten hoe ze met programma’s van Microsoft Office moeten omgaan.

De cursus wordt door het hele land gegeven. We komen o.a. in Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Eindhoven, Heerenveen, Hengelo, Hoogeveen, Leiden, Middelburg, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, ‘s-Herthogenbosch en Veendam

Voor deze cursus is een eigen website ingericht. Je leest er hier alles over: https://www.computervaardig.nl/

Lees meer →

Wijziging geldigheid voor o.a. VT(w) NDO-certificaat.

Update: 4-1-2023

Op 5 juli 2022 berichten we al dat wijzigingen in de geldigheid voor o.a. VTw NDO-certificaathouders aanstaande was. Deze wijzingen zijn nu doorgevoerd. Wat dat voor jou NDO-certificaat betekend lees je hieronder.

Eerste geldigheidstermijn van 5 jaar:
Na het examen en de werkervaringsperiode wordt het eerste (initiële) certificaat uitgegeven. Dit certificaat is 5 jaar geldig is. Na 5 jaar kan het certificaat verlengd worden.

Tweede geldigheidstermijn van een extra 5 jaar:
Wanneer het certificaat na 5 jaar verlengd moet worden krijg je hierover bericht van de certificerende instelling. Naast de oude verplichtingen moet je om het certificaat te kunnen verlengen een verkort praktijkexamen behalen of voldoende punten behaald hebben. Dit is een geheel nieuwe eis! Alles over het verkorte praktijkexamen en het gestructureerde punten systeem lees je hier: Verlenging op basis van verkort praktijkexamen.

Lees meer →

Laatste plaatsen Lascoördinator EWCP-B opleiding

Het is bijna zover! Volgende week donderdag 29 september begint bij LASconsult de EWCP-B opleiding.

Bij ons wordt de opleiding overdag van 9:00 tot 16:00 gegeven. Deze lestijden zijn bewust gekozen om zo met volle aandacht en energie de lesstof tot je te kunnen nemen. In slechts 9 lessen wordt je klaargestoomd om als Lascoördinator aan de slag te gaan.

Eindtermen van de opleiding:

 • Je kunt zelfstandig een WPS opstellen;
 • Je bent in staat materiaalcertificaten te lezen en te beoordelen;
 • Lasserskwalificaties kun je ontcijferen en je bent instaat de juiste lassers voor het werk te selecteren;
 • Je weet wat ‘aanvullend NDO’ volgens tabel 24 inhoudt en bent instaat de juiste NDO-techniek te selecteren.

Aanvullend worden de volgende onderwerpen behandeld:

Lees meer →

Extra lessen IWI-C

“Een herkansing is een extra mogelijkheid om een succes te behalen nadat dit eerder mislukt is”

Daarom hebben wij ter voorbereiding op het komende IWI-C herexamen voor iedereen, ongeacht waar je de opleiding gevolgd hebt, een aantal extra IWI-C lesmomenten ingepland. Tijdens deze lesmomenten worden de volgende examenonderdelen belicht:

 • Theorie
  • Openvragen
  • LKC (lasserskwalificatiecertificaat)
 • Praktijk
  • Casus
  • Visueel beoordelen

Je kunt je inschrijven voor de volgende lesmomenten:

Lees meer →

Wijzigingen geldigheid voor o.a. VTw certificaat houders is aanstaande.

Als VTw-er of als onderzoeker met andere NDO-technieken ben je gecertificeerd volgens de norm EN-ISO 9712. De norm voor ‘kwalificatie en certificatie voor NDO personeel’ is onlangs gewijzigd. De nieuwe EN-ISO 9712:2021 kent een flink aantal wijzigingen t.o.v. de 2012 versie. Binnenkort gaan de certificerende instanties deze wijzigingen in hun regelementen doorvoeren (Hobeon SKO vanaf 01-10-2022). Hieronder lees je de meest in het oog springende wijzigingen.

Hercertificatie (na 10 jaar)
De meest belangrijke wijziging is dat
; Het hercertificatie onderzoek met succes geheel moet zijn afgerond vóór de vervaldatum van het huidige certificaat. Dit houdt in dat als een hercertificatie aanvraag de vervaldatum niet aangevraagd én afgerond is, er een nieuw volledig examen uitgevoerd moet worden (theorie en praktijk). Mocht je niet voor de eerste keer slagen voor je hercertificatie praktijkexamen, dan mag je dat 2x overdoen na minimaal 7 dagen. Examens hercertificering moeten dus tijdig worden ingepland!

Kijk dus goed naar de vervaldatum van jou certificaat. Is jouw certificaat binnen 3 maanden aan de 10 jaarlijkse hercertificatie toe, neem dan z.s.m. contact met ons op voor het inplannen van een hercertificatie praktijk examen (schrijven werkinstructie en onderzoeken van 3 proefstukken). Na 1 oktober 2022 is het zondermeer kunnen hercertificeren na de vervaldatum van het certificaat niet meer mogelijk!

Gezichtsvermogen:
Bij elke aanvraag moet zoals gebruikelijk een verklaring over het gezichtsvermogen worden meegestuurd. Nieuw is dat voor verlengingen en hercertificatie ook een verklaring over het kunnen onderscheiden van kleuren en grijstinten moet worden overlegd. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

Lees meer →

Opfrisdag VT(w) donderdag 16 juni

Weet jij nog welke drie acceptatiecriteria er zijn voor staal/aluminium en hoe je de beenlengte moet meten met een 3-schalen hoeklasmeter? Of welke procedure en normen je moet gebruik om een onderzoeksrapport op te stellen? Over een paar weken is er voor jouw een opfrisdag om je kennis weer op te vijzelen. Deze dag wordt 2x per jaar aangeboden en zal dit keer op donderdag 16 juni plaatsvinden.

Naast de ogentest en het behandelen van o.a. de norm EN-ISO 5817, is er een interessant ochtendprogramma samengesteld. Zo duiken we in de oppervlakte technieken Magnetisch onderzoek (MT) en Penetrant onderzoek (PT) en kun je ook zelf met een ultrasoon-set een las ‘schuiven’ of achter een flimleeskast Röntgenfilms beoordelen. Ook leg ik uit wat er nodig is om in eigen beheer MT- en PT-onderzoek te mogen uitvoeren.

Het programma:

Mocht je meer willen weten over de inhoud van het programma of heb je andere vragen, dan sta ik je graag te woord op 06-46 25 31 45. Een e-mail sturen mag naar degroot@lasconsult.nl

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar opleidingen@lasconsult.nl of door het invullen van het aanmeldformulier

De deelnamekosten bedragen € 275,- exclusief btw per kandidaat. Dit is inclusief al het lesmateriaal, de ogentest met verklaring, een deelnameverklaring, koffie, thee en lunch. Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk, daarom zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor opleidingen en trainingen. Ik ondersteun je graag bij de aanvraag.

Graag verwelkom ik je op donderdag 16 juni!

Lees meer →

Inschrijving voor IWI-opleiding geopend

Ook komend cursusseizoen 2022-2023 kunt u bij LASconsult deelnemen aan de IWI-opleiding. Omdat dit het laatste jaar is waarbij je rechtstreeks kunt instromen met een IWS, IWT of IWE diploma, starten wij vroeg met de inschrijving zodat kandidaten die hiervan willen profiteren zeker zijn van een opleidingsplek.

Het lesprogramma
Het volledige lesprogramma omvat 7 maanden (m.u.v. schoolvakanties) waarbij elke woensdagavond van 18:00 tot 21:30 les gegeven wordt. We starten woensdag 26 oktober 2022 en de laatste les is op woensdag 28 april 2023. De studiebelasting ligt rond de 5~6 uren per week. Dit is inclusief de klassikale lessen. Lees hier verder: IWI-opleiding uitgelicht

IWI in combinatie met NDO-certificaten
Vanaf komend cursusjaar bieden wij de mogelijkheid om naast je IWI-diploma NDO-certificaten te behalen. Omdat in de IWI-opleiding veel NDO-theorie behandeld wordt, zijn er een beperkt aantal aanvullende lessen noodzakelijk. De voordelen uiten zich niet alleen in tijdswinst, maar ook in cursuskosten. Er gelden gereduceerde tarieven voor iedere NDO-methode i.c.m. de IWI-opleiding.

Aanbieding voor het komende cursusseizoen 2022-2023
Indien je ervoor kiest om voor twee of meer NDO-methoden te willen certificeren, dan ontvang je 25% korting op het lesgeld van de tweede en derde NDO-cursus (deze korting komt bovenop het reeds gereduceerde cursustarief). Elke combinatie is hierin mogelijk:

Lees meer →