Lascoördinator opleiding EWCP-B start op donderdag 11 maart

Donderdag 11 maart starten we weer met de EWCP-B opleiding. Met de opgebouwde ervaring weten we wat er van de cursist verwacht wordt. Niet alleen voor het behalen van het examen, maar ook in de dagelijkse praktijk. Wij weten wat er in de werkplaats en op kantoor tijdens een audit van de lascoördinator verwacht wordt. Daardoor richten wij ons tijdens de les niet alleen op de theorie, maar ook op hoe de theorie in de praktijk toegepast dient te worden. Naast lasprocessen en materiaalgedrag leert u ook omgaan met het niet-destructief onderzoek volgens tabel 24 en de eisen inzake de conservering volgens de EN-ISO 12944 normserie.

Ervaring & vooropleiding; Instromen kan al bij minimaal vier (4) jaar werkervaring, binnen de afgelopen zes (6) jaar. Deze werkervaring moet overeenkomstig zijn met het werk- en denkniveau van een lascoördinator. Hierbij kun je denken aan: beoordelen van kwaliteitsdocumenten en werktekeningen, beoordelen van laswerk (VTw-2), beoordelen van klant- en kwaliteitseisen, geven en opstellen van werkinstructies, maken van afspraken met onderaannemers, vaststellen van invloeden omtrent laskwaliteit en nemen van preventieve acties.

Lesprogramma; Het lesrooster voor komend cursusseizoen is vastgesteld. Uit ervaring is gekozen voor een dagopleiding van 9:00 tot 16:00, zodat de aandacht tijdens de les niet door vermoeidheid verslapt. Het is een opleiding waar wel een prestatie van je wordt verwacht! De opleiding start op donderdag 11 maart en loopt tot donderdag 25 mei. Het laatste examen vindt woensdag 28 mei plaats. Examendata liggen vast.

Opleidingskosten; LASconsult is aangesloten bij het OOM en a+o. Informeer naar de subsidiemogelijkheden.

Deelname; De faciliteit in Heerenveen is ingericht voor maximaal 12 cursisten per opleiding. Indien er meer aanmeldingen zijn, zal een extra opleidingsprogramma ingeroosterd worden. Wilt u zeker zijn van deelname of kunt u niet anders dan op een donderdag de lessen volgen, meldt u zich dan spoedig aan.

Aanmelden; Dit gaat tegenwoordig veelal digitaal. U kunt zich aanmelden via deze link AANMELDEN. Indien u zich liever schriftelijk aanmeld, dan kunt u een e-mail sturen naar opleidingen@lasconsult.nl en ontvangt u het aanmeldingsformulier

Lees meer →

VT-2 en VTw-2 start maandag 18 januari 2021

Maandag 18 januari start LASconsult met een nieuwe ronde VT-2 en VTw-2 opleidingen. De VT-2 opleiding voor de mensen die naast lassen ook o.a. halffabricaten, giet- en smeedstukken onderzoeken en de VTw-2 opleiding voor de mensen die onderzoek verrichten aan lassen. Doordat beide opleidingen aangeboden kunnen worden, onderscheidt LASconsult zich in Noord Nederland als de opleider voor kwaliteitsborging in de lastechniek. Examinering wordt uitgevoerd door TIAT Europe en de certificering wordt verzorgd door Hobéon SKO.

Internationale erkenning

Hobéon certificeert u als niet-destructief onderzoeker volgens de internationale norm NEN-EN-ISO 9712 en is geaccrediteerd door de RvA. Uw certificaat is internationaal erkend door de brancheorganisaties European Federation for Non-Destructive Testing (EFNDT) en de International Committee Non-Destructive Testing (ICNDT).

Lees meer →

Op 19 januari 2021 instromen in de IWT-opleiding

Elk jaar instromen in de maand september en januari, dat kan! Door de modulaire opzet van de IWT-opleiding bij LASconsult krijgt u de mogelijkheid het lesprogramma te starten wanneer u wenst. Dit biedt vooral mogelijkheden wanneer u de studieomvang en de lesmomenten meer wilt verdelen.

Wanneer u in januari instroomt dan volgt u eerst alleen de meest omvangrijke en moeilijke module 2 ‘Materialen en hun gedrag bij het lassen’. U kunt zich dan 4 maanden volledig op dit vak richten. Elke dinsdag volgt u afwisselend in de middag dan wel in de avond 4 lesuren. Hierdoor wordt de zelfstudiebelasting verminderd en de slagingskans vergroot. Deze module wordt in juni afgesloten met een examen.

Vervolgens start u na de zomervakantie met module 1 ‘Processen en Lasapparatuur’ en module 3 ‘Constructies en Ontwerp’. Elke dinsdagmiddag en -avond volgt u de lessen. In februari sluit u deze 2 modules met een examen af. Als afronding van de opleiding start u in januari met alleen module 4 ‘Fabricage en Toepassingen’ en kunt u zich elke dinsdagmiddag of -avond volledig richten op de laspraktijk, casus en het schrijven van lasmethodebeschrijvingen. Deze module wordt in juni afgesloten met een examen.

Door deze opzet is het IWT-diploma binnen 14 maanden te behalen waarbij de gehele studiebelasting meer dan voldoende verdeeld is. De zelfstudie belasting bij deze variant is ongeveer 1~2 uren per week.

Indien u het lesrooster wilt inzien, dan kunt u contact opnemen via degroot@lasconsult.nl of per WhatsApp op 06-46253145.

Lees meer →

Opfriscursus voor VT(w)-2 certificaathouders

U heeft bij LASconsult of een andere erkende opleider de opleiding Visueel Lasonderzoek of Visueel Onderzoek gevolgd en het certificaat behaald. Met dit behaalde certificaat voldoet u aan alle eindtermen van de EN-ISO 9712 en bent u gecertificeerd om o.a. lassen in staal, rvs en aluminium te kunnen beoordelen. Om uw kennis up-to-date te houden, alsook de jaarlijks verplichte ogentest af te nemen, willen ik u uitnodigen om op vrijdag 20 november deel te nemen aan de eendaagse opfriscursus Visueel Lasonderzoeker.

Lees meer →

Start International Welding Inspection (IWI), woensdag 28 oktober 2020.

Veel is al gezegd en gesproken over de IWI opleiding. Met name het artikel “Lasinspectie” in ons vakblad LASTECHNIEK heeft de positie van de IWI-opleiding gedefinieerd. In dit artikel is de rol van de Lasinspecteur gespiegeld aan die van het niet-destructief onderzoek en de lascoördinatie. Hieruit blijkt dat de lasinspecteur breed geschoold moet zijn, omdat hij zich bezig houdt met het inspecteren en bewaken van vele lastechnische aspecten die aan bod komen tijdens de realisatie een project; vanaf de contractfase tot en met de oplevering.

Het werkgebied; Met name gaat de aandacht uit naar de ‘naleving van het lassen’, het ‘niet-destructief-‘ en ‘destructief’ onderzoek van lassen. Documenten moeten aan de productnorm worden beoordeeld en gecontroleerd zoals bijvoorbeeld materiaalcertificaten, las- en NDO-plannen, lasmethodekwalificaties, lasmethodebeschrijvingen, lasserskwalificaties, inspectie en testplannen (ITP) etc.  Ook heeft de lasinspecteur een sturende rol in alle inspecties die gedaan moeten worden. Hij zorgt ervoor dat alle stappen van het ITP worden afgehandeld. Vaak controleert hij dan ook het werk van de lascoördinator. Deze inspecties gaan uiteraard veel verder dan alleen het visueel onderzoek van een las.

Lees meer →

EWCP-B gaat donderdag 1 oktober van start!

Gezien het grote aantal geïnteresseerden is in april besloten om de erkenning voor de EWCP-opleiding bij het NIL aan te vragen. Medio juni heeft het NIL besloten LASconsult naast de IWT- en de IWI-opleiding ook te erkennen voor de EWCP-opleiding. Dit houdt in dat wij donderdag 1 oktober met de EWCP-opleiding van start gaan!

Waarom kiezen voor een Lascoördinator opleiding bij LASconsult; Onze docenten houden zich doorlopend bezig met EN1090 activiteiten. Dit zijn o.a.; implementatie van de EN 1090-1, of het adviseren over de hoeveelheid NDO welke volgens tabel 24 uitgevoerd moet worden tot het schrijven van lasplannen. Ook worden de docenten aan Certificerende Instanties uitgeleend voor het verzorgen van EN1090 trainingen en het uitvoeren van audits.

Met de opgebouwde ervaring kunnen we praktijkgericht opleiden. Wij weten wat er op kantoor en in de werkplaats tijdens een audit van de lascoördinator verwacht wordt. Daardoor richten wij ons tijdens de les niet alleen op de theorie, maar ook op hoe de theorie in de praktijk toegepast dient te worden. Naast lasprocessen en materiaalgedrag leert u ook omgaan met het niet-destructief onderzoek volgens tabel 24 en de eisen inzake de conservering volgens de EN-ISO 12944 normserie.

PLUSopleiding (optie)
Helaas wordt in de markt geen lascoördinator opleiding voor aluminium, scheepsbouw of tank- en apparatenbouw aangeboden. Ook blijkt vaak dat de IWT-opleiding qua opleidingsduur en inhoud onvoldoende op de opleidingsvraag aansluit. Daarom is het ‘Plus’ programma opgezet. Hierbij wordt het al complete reguliere lesmateriaal aangevuld met specifieke lesstof over lascoördinatie bij;

Lees meer →

Nu nog instappen? Dat kan tot eind september!

De opleidingen schakelcursus MLT (s-IWT) en IWT zijn afgelopen week weer gestart. Was je niet op tijd met inschrijven of heb je je bedacht en je wilt alsnog instappen, reageer dan nu!

Omdat wij niet direct afhankelijk zijn van inhuur docenten kunnen we de gemiste lessen met jou inroosteren zodat je geen lesstof mist. Hierdoor is het mogelijk om tot en met eind september in te stappen.

Lees meer →

Geef jezelf de kans om te ontwikkelen met onze Schakelcursus MLT (sIWT)

Regelmatig kom ik in contact met lassers en voormannen die graag de ‘Schakelcursus MLT (sMLT)’ willen volgen. De motivatie en de tijd is vaak aanwezig, alleen is men wat (te) voorzichtig om aan de opleiding te beginnen. – Wiskunde, Elektrotechniek, Sterkteleer, wat nou als ik het niet red? Straks ben ik genoodzaakt de opleiding halverwege te staken terwijl de hele opleiding al wel vooraf betaald is. Dan blijf ik zitten met een studieschuld – . Wij willen graag iedereen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en proberen middels onze aanpak deze financiële drempel weg te nemen.

De opleiding bestaat uit 7 vakken en wordt in 2 keer door het NIL geëxamineerd. De eerste keer in januari voor de vakken Wiskunde en Elektrotechniek en de tweede keer in de maand mei voor de overige vakken. In september wordt gestart met module 1 ‘Wiskunde’ en ‘Elektrotechniek’. Na een studieperiode van 4 maanden (elke woensdagavond voor 4 uren per week) wordt de lesstof afgesloten met het eerste NIL-examen. Op het moment dat de uitslag van het examen bekend is, kan de keuze gemaakt worden om met module 2 te starten of niet. Doordat wij de opleidingskosten ook opgedeeld hebben, ontstaan er twee kansen;

Lees meer →

Audit door het NIL positief afgesloten

Onlangs zijn de NIL opleidingen die bij LASconsult gedoceerd worden geauditeerd. De audit is goed verlopen en positief afgesloten. Naast de controle op de bestaande inspectieopleiding IWIP-C en de lastechnische opleidingen s-MLT en IWT, is ook een initiële audit uitgevoerd op een nieuwe opleiding. Het LASconsult opleidingsprogramma is vanaf nu uitgebreid met de lascoördinatie opleiding EWCP (European Welding Coördination Personnel).

De keus voor het kunnen aanbieden van de EWCP-opleiding is voortgekomen uit de vraag van klanten die een EN1090-1 certificeringstraject met o.a. QA-Partners of WeldingSynergy hadden doorlopen. Met name was er vraag naar het EWCP PLUSopleidingsprogramma van LASconsult.

Lees meer →

Naast de VTw-2 nu ook de VT-2 opleiding in Heerenveen

Visueel onderzoek (VT) is een NDO methode waarbij de onderzoeker (met of zonder gebruik van hulpmiddelen) door naar het onderdeel te kijken dit onderzoekt. Met visuele onderzoeken kunnen zichtbare afwijkingen worden gevonden, zoals defecten aan het oppervlak, maatvoering afwijkingen, inwendige afwijkingen en/of corrosie. Tot nu toe lag de focus van LASconsult alleen op het onderzoek aan lassen. Deze verdere specialisatie in het NDO-onderwijs was voor LASconsult een logische stap.

Hoe onderscheid de VT-2 opleiding zich t.o.v. VTw-2
Het grote verschil is dat de VT opleiding een grotere inzetbaarheid kent. Niet alleen wordt er opgeleid om lassen (zoals bij VTw) op onvolkomenheden te onderzoeken, maar ook om ‘aan het oppervlak liggende onvolkomenheden’ in o.a. giet- en smeedstukken op te sporen. Daarnaast wordt er opgeleid in het herkennen van verschillende soorten corrosie en het meten van de aantasting. Wanneer u naast lassen ook bijv. halffabricaten, zoals staf- en plaatmateriaal, profielen en buizen moet onderzoeken, dan sluit een VT-2 opleiding hierop aan.

De VT en de VTw opleiding worden bij LASconsult gelijktijdig gedoceerd door VT-2 en VT-3 gecertificeerde leraren. De VT-2 kent een extra lesdag waarin o.a. Corrosie herkenning en Onderzoek tijdens bedrijf, revisie en onderhoud wordt gegeven. In Noord Nederland kan deze opleiding alleen bij LASconsult gevolgd worden. De eerstvolgende VT-2 opleiding start op maandag 31 augustus 2020. U kunt zich hier AANMELDEN VT-2

Bij het visueel onderzoeken van de objecten wordt voornamelijk gezocht naar de volgende afwijkingen:

Lees meer →