Start IWI-opleiding woensdag 27 oktober

De laatste IWI-opleiding oude stijl gaat woensdag 27 oktober in Heerenveen van start!

IWI oude stijl?
Begin juli 2021 werd bekend dat de huidige IWI-opleidingsstructuur komt te vervallen. Hierover schreven wij dit nieuwsbericht. Wat voor de één een uitkomst is, blijkt voor de ander een nadeel. Wij bespreken graag de voor- en nadelen met u of dit het juiste moment is om in te stappen.

Nieuw; NDO-certificaten behalen d.m.v. de IWI opleiding
De inhoud van de IWI-opleiding bestaat voor een groot deel uit het opdoen van kennis over het niet-destructief onderzoek. De IWI lesstof komt nagenoeg overeen met de certificatie cursussen van de verschillende NDO-technieken. Hierdoor kun je na het volgen van aanvullende lessen ook je

Lees meer →

Lascoördinator, ken je NDO-normen

In opvolging van het artikel ‘Verduidelijking omvang en keuze NDO techniek conform EN1090-2 tabel 24‘ volgt hier het tweede artikel over niet-destructief onderzoek voor de lascoördinator. Dit artikel is onlangs in het juni nummer 6 van het Vakblad LASTEHCNIEK gepubliceerd.

‘Kennis van de EN-ISO 17635 is een must’

Als lascoördinator heb je te maken met het vastleggen en (laten) uitvoeren van inspecties en beproevingen van het laswerk. Daarbij heb je te maken met een veelheid aan normen. In dit artikel wordt besproken wat de samenhang is tussen vervaardigingsnormen, kwaliteitsnormen en normen voor het niet-destructief onderzoek.

Elke lascoördinator kent wel de norm EN-ISO 5817, met zijn drie kwaliteitsniveaus (B,C en D) voor onvolkomenheden. Deze norm wordt toegepast bij het visueel lasonderzoek en definieert afmetingen van typische lasonvolkomenheden die in de fabricage verwacht kunnen worden. Dat deze norm niet alleen voor visueel lasonderzoek ingezet wordt, maar ook voor andere NDO-methoden, zoals ultrasoon en radiografisch onderzoek, is vrij onbekend. Daarnaast verwijzen veel Europese vervaardigingsnormen zoals EN 1090-2, EN 13445-5 en EN 15085 naar de EN-ISO 5817 om het kwaliteitsniveau van het product te specificeren.

Lees het HIER het vervolg van het artikel.

Lees meer →

Veranderingen opleiding IWI-C op komst

De nieuwe guideline voor de opleiding International Welding Inspector Personnel (IAB-041r5-19) kortweg IWI genoemd is verschenen. De nieuwe structuur biedt meer kansen en doorgroeimogelijkheden voor iedereen die zich wil specialiseren in de lastechnische inspectie.

De belangrijkste wijziging in de nieuwe guideline is dat je géén IWT of IWE diploma hoeft te behalen voordat je mag instromen op de opleiding IWI-C. Het wordt straks mogelijk om van IWI-B (basis) door te groeien naar IWI-S (specialist) en vervolgens naar IWI-C (comperhensive).

Je kunt dus straks door opgedane ervaring en het volgen van opleidingen in stappen doorgroeien naar het allerhoogste niveau van lasinspectie. Deze nieuwe werkwijze is bereikt door de IWE/IWT/IWS diploma’s los te koppelen van de IWI-opleiding. De IWI-opleiding zal daarom straks bestaan uit een Welding Technology module en een Welding Inspection module.

Lees meer →

VT-2 en VTw-2 opfris cursusdag vrijdag 18 juni

Er is weer een opfriscursusdag ingepland voor alle visueel (las)onderzoekers die hun kennis willen opfrissen. Deze cursusdag wordt 2x per jaar aangeboden en zal dit jaar in juni en november plaatsvinden. Hieronder vindt u het programma voor vrijdag 18 juni 2021.

Naast de verplichte ogentest is er een interessant ochtendprogramma samengesteld. Zo duiken we in de norm voor het opstellen van lasmethodebeschrijvingen en worden er demonstraties gegeven van de oppervlakte technieken Magnetisch onderzoek (MT) en Penetrant onderzoek (PT). Voordat we met de praktijkoefeningen van start gaan lopen we eerst nog even door de normen van het visueel (las)onderzoek.

Programma van vrijdag 18 juni 2021

Lees meer →

Lascoördinator opleiding EWCP-B start op donderdag 11 maart

Donderdag 11 maart starten we weer met de EWCP-B opleiding. Met de opgebouwde ervaring weten we wat er van de cursist verwacht wordt. Niet alleen voor het behalen van het examen, maar ook in de dagelijkse praktijk. Wij weten wat er in de werkplaats en op kantoor tijdens een audit van de lascoördinator verwacht wordt. Daardoor richten wij ons tijdens de les niet alleen op de theorie, maar ook op hoe de theorie in de praktijk toegepast dient te worden. Naast lasprocessen en materiaalgedrag leert u ook omgaan met het niet-destructief onderzoek volgens tabel 24 en de eisen inzake de conservering volgens de EN-ISO 12944 normserie.

Ervaring & vooropleiding; Instromen kan al bij minimaal vier (4) jaar werkervaring, binnen de afgelopen zes (6) jaar. Deze werkervaring moet overeenkomstig zijn met het werk- en denkniveau van een lascoördinator. Hierbij kun je denken aan: beoordelen van kwaliteitsdocumenten en werktekeningen, beoordelen van laswerk (VTw-2), beoordelen van klant- en kwaliteitseisen, geven en opstellen van werkinstructies, maken van afspraken met onderaannemers, vaststellen van invloeden omtrent laskwaliteit en nemen van preventieve acties.

Lesprogramma; Het lesrooster voor komend cursusseizoen is vastgesteld. Uit ervaring is gekozen voor een dagopleiding van 9:00 tot 16:00, zodat de aandacht tijdens de les niet door vermoeidheid verslapt. Het is een opleiding waar wel een prestatie van je wordt verwacht! De opleiding start op donderdag 11 maart en loopt tot donderdag 25 mei. Het laatste examen vindt woensdag 28 mei plaats. Examendata liggen vast.

Opleidingskosten; LASconsult is aangesloten bij het OOM en a+o. Informeer naar de subsidiemogelijkheden.

Deelname; De faciliteit in Heerenveen is ingericht voor maximaal 12 cursisten per opleiding. Indien er meer aanmeldingen zijn, zal een extra opleidingsprogramma ingeroosterd worden. Wilt u zeker zijn van deelname of kunt u niet anders dan op een donderdag de lessen volgen, meldt u zich dan spoedig aan.

Aanmelden; Dit gaat tegenwoordig veelal digitaal. U kunt zich aanmelden via deze link AANMELDEN. Indien u zich liever schriftelijk aanmeld, dan kunt u een e-mail sturen naar opleidingen@lasconsult.nl en ontvangt u het aanmeldingsformulier

Lees meer →

VT-2 en VTw-2 start maandag 18 januari 2021

Maandag 18 januari start LASconsult met een nieuwe ronde VT-2 en VTw-2 opleidingen. De VT-2 opleiding voor de mensen die naast lassen ook o.a. halffabricaten, giet- en smeedstukken onderzoeken en de VTw-2 opleiding voor de mensen die onderzoek verrichten aan lassen. Doordat beide opleidingen aangeboden kunnen worden, onderscheidt LASconsult zich in Noord Nederland als de opleider voor kwaliteitsborging in de lastechniek. Examinering wordt uitgevoerd door TIAT Europe en de certificering wordt verzorgd door Hobéon SKO.

Internationale erkenning

Hobéon certificeert u als niet-destructief onderzoeker volgens de internationale norm NEN-EN-ISO 9712 en is geaccrediteerd door de RvA. Uw certificaat is internationaal erkend door de brancheorganisaties European Federation for Non-Destructive Testing (EFNDT) en de International Committee Non-Destructive Testing (ICNDT).

Lees meer →

Op 19 januari 2021 instromen in de IWT-opleiding

Elk jaar instromen in de maand september en januari, dat kan! Door de modulaire opzet van de IWT-opleiding bij LASconsult krijgt u de mogelijkheid het lesprogramma te starten wanneer u wenst. Dit biedt vooral mogelijkheden wanneer u de studieomvang en de lesmomenten meer wilt verdelen.

Wanneer u in januari instroomt dan volgt u eerst alleen de meest omvangrijke en moeilijke module 2 ‘Materialen en hun gedrag bij het lassen’. U kunt zich dan 4 maanden volledig op dit vak richten. Elke dinsdag volgt u afwisselend in de middag dan wel in de avond 4 lesuren. Hierdoor wordt de zelfstudiebelasting verminderd en de slagingskans vergroot. Deze module wordt in juni afgesloten met een examen.

Vervolgens start u na de zomervakantie met module 1 ‘Processen en Lasapparatuur’ en module 3 ‘Constructies en Ontwerp’. Elke dinsdagmiddag en -avond volgt u de lessen. In februari sluit u deze 2 modules met een examen af. Als afronding van de opleiding start u in januari met alleen module 4 ‘Fabricage en Toepassingen’ en kunt u zich elke dinsdagmiddag of -avond volledig richten op de laspraktijk, casus en het schrijven van lasmethodebeschrijvingen. Deze module wordt in juni afgesloten met een examen.

Door deze opzet is het IWT-diploma binnen 14 maanden te behalen waarbij de gehele studiebelasting meer dan voldoende verdeeld is. De zelfstudie belasting bij deze variant is ongeveer 1~2 uren per week.

Indien u het lesrooster wilt inzien, dan kunt u contact opnemen via degroot@lasconsult.nl of per WhatsApp op 06-46253145.

Lees meer →

Opfriscursus voor VT(w)-2 certificaathouders

U heeft bij LASconsult of een andere erkende opleider de opleiding Visueel Lasonderzoek of Visueel Onderzoek gevolgd en het certificaat behaald. Met dit behaalde certificaat voldoet u aan alle eindtermen van de EN-ISO 9712 en bent u gecertificeerd om o.a. lassen in staal, rvs en aluminium te kunnen beoordelen. Om uw kennis up-to-date te houden, alsook de jaarlijks verplichte ogentest af te nemen, willen ik u uitnodigen om op vrijdag 20 november deel te nemen aan de eendaagse opfriscursus Visueel Lasonderzoeker.

Lees meer →

Start International Welding Inspection (IWI), woensdag 28 oktober 2020.

Veel is al gezegd en gesproken over de IWI opleiding. Met name het artikel “Lasinspectie” in ons vakblad LASTECHNIEK heeft de positie van de IWI-opleiding gedefinieerd. In dit artikel is de rol van de Lasinspecteur gespiegeld aan die van het niet-destructief onderzoek en de lascoördinatie. Hieruit blijkt dat de lasinspecteur breed geschoold moet zijn, omdat hij zich bezig houdt met het inspecteren en bewaken van vele lastechnische aspecten die aan bod komen tijdens de realisatie een project; vanaf de contractfase tot en met de oplevering.

Het werkgebied; Met name gaat de aandacht uit naar de ‘naleving van het lassen’, het ‘niet-destructief-‘ en ‘destructief’ onderzoek van lassen. Documenten moeten aan de productnorm worden beoordeeld en gecontroleerd zoals bijvoorbeeld materiaalcertificaten, las- en NDO-plannen, lasmethodekwalificaties, lasmethodebeschrijvingen, lasserskwalificaties, inspectie en testplannen (ITP) etc.  Ook heeft de lasinspecteur een sturende rol in alle inspecties die gedaan moeten worden. Hij zorgt ervoor dat alle stappen van het ITP worden afgehandeld. Vaak controleert hij dan ook het werk van de lascoördinator. Deze inspecties gaan uiteraard veel verder dan alleen het visueel onderzoek van een las.

Lees meer →

EWCP-B gaat donderdag 1 oktober van start!

Gezien het grote aantal geïnteresseerden is in april besloten om de erkenning voor de EWCP-opleiding bij het NIL aan te vragen. Medio juni heeft het NIL besloten LASconsult naast de IWT- en de IWI-opleiding ook te erkennen voor de EWCP-opleiding. Dit houdt in dat wij donderdag 1 oktober met de EWCP-opleiding van start gaan!

Waarom kiezen voor een Lascoördinator opleiding bij LASconsult; Onze docenten houden zich doorlopend bezig met EN1090 activiteiten. Dit zijn o.a.; implementatie van de EN 1090-1, of het adviseren over de hoeveelheid NDO welke volgens tabel 24 uitgevoerd moet worden tot het schrijven van lasplannen. Ook worden de docenten aan Certificerende Instanties uitgeleend voor het verzorgen van EN1090 trainingen en het uitvoeren van audits.

Met de opgebouwde ervaring kunnen we praktijkgericht opleiden. Wij weten wat er op kantoor en in de werkplaats tijdens een audit van de lascoördinator verwacht wordt. Daardoor richten wij ons tijdens de les niet alleen op de theorie, maar ook op hoe de theorie in de praktijk toegepast dient te worden. Naast lasprocessen en materiaalgedrag leert u ook omgaan met het niet-destructief onderzoek volgens tabel 24 en de eisen inzake de conservering volgens de EN-ISO 12944 normserie.

PLUSopleiding (optie)
Helaas wordt in de markt geen lascoördinator opleiding voor aluminium, scheepsbouw of tank- en apparatenbouw aangeboden. Ook blijkt vaak dat de IWT-opleiding qua opleidingsduur en inhoud onvoldoende op de opleidingsvraag aansluit. Daarom is het ‘Plus’ programma opgezet. Hierbij wordt het al complete reguliere lesmateriaal aangevuld met specifieke lesstof over lascoördinatie bij;

Lees meer →