Nu nog instappen? Dat kan tot eind september!

De opleidingen schakelcursus MLT (s-IWT) en IWT zijn afgelopen week weer gestart. Was je niet op tijd met inschrijven of heb je je bedacht en je wilt alsnog instappen, reageer dan nu!

Omdat wij niet direct afhankelijk zijn van inhuur docenten kunnen we de gemiste lessen met jou inroosteren zodat je geen lesstof mist. Hierdoor is het mogelijk om tot en met eind september in te stappen.

Lees meer →

Geef jezelf de kans om te ontwikkelen met onze Schakelcursus MLT (sIWT)

Regelmatig kom ik in contact met lassers en voormannen die graag de ‘Schakelcursus MLT (sMLT)’ willen volgen. De motivatie en de tijd is vaak aanwezig, alleen is men wat (te) voorzichtig om aan de opleiding te beginnen. – Wiskunde, Elektrotechniek, Sterkteleer, wat nou als ik het niet red? Straks ben ik genoodzaakt de opleiding halverwege te staken terwijl de hele opleiding al wel vooraf betaald is. Dan blijf ik zitten met een studieschuld – . Wij willen graag iedereen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en proberen middels onze aanpak deze financiële drempel weg te nemen.

De opleiding bestaat uit 7 vakken en wordt in 2 keer door het NIL geëxamineerd. De eerste keer in januari voor de vakken Wiskunde en Elektrotechniek en de tweede keer in de maand mei voor de overige vakken. In september wordt gestart met module 1 ‘Wiskunde’ en ‘Elektrotechniek’. Na een studieperiode van 4 maanden (elke woensdagavond voor 4 uren per week) wordt de lesstof afgesloten met het eerste NIL-examen. Op het moment dat de uitslag van het examen bekend is, kan de keuze gemaakt worden om met module 2 te starten of niet. Doordat wij de opleidingskosten ook opgedeeld hebben, ontstaan er twee kansen;

Lees meer →

Audit door het NIL positief afgesloten

Onlangs zijn de NIL opleidingen die bij LASconsult gedoceerd worden geauditeerd. De audit is goed verlopen en positief afgesloten. Naast de controle op de bestaande inspectieopleiding IWIP-C en de lastechnische opleidingen s-MLT en IWT, is ook een initiële audit uitgevoerd op een nieuwe opleiding. Het LASconsult opleidingsprogramma is vanaf nu uitgebreid met de lascoördinatie opleiding EWCP (European Welding Coördination Personnel).

De keus voor het kunnen aanbieden van de EWCP-opleiding is voortgekomen uit de vraag van klanten die een EN1090-1 certificeringstraject met o.a. QA-Partners of WeldingSynergy hadden doorlopen. Met name was er vraag naar het EWCP PLUSopleidingsprogramma van LASconsult.

Lees meer →

Naast de VTw-2 nu ook de VT-2 opleiding in Heerenveen

Visueel onderzoek (VT) is een NDO methode waarbij de onderzoeker (met of zonder gebruik van hulpmiddelen) door naar het onderdeel te kijken dit onderzoekt. Met visuele onderzoeken kunnen zichtbare afwijkingen worden gevonden, zoals defecten aan het oppervlak, maatvoering afwijkingen, inwendige afwijkingen en/of corrosie. Tot nu toe lag de focus van LASconsult alleen op het onderzoek aan lassen. Deze verdere specialisatie in het NDO-onderwijs was voor LASconsult een logische stap.

Hoe onderscheid de VT-2 opleiding zich t.o.v. VTw-2
Het grote verschil is dat de VT opleiding een grotere inzetbaarheid kent. Niet alleen wordt er opgeleid om lassen (zoals bij VTw) op onvolkomenheden te onderzoeken, maar ook om ‘aan het oppervlak liggende onvolkomenheden’ in o.a. giet- en smeedstukken op te sporen. Daarnaast wordt er opgeleid in het herkennen van verschillende soorten corrosie en het meten van de aantasting. Wanneer u naast lassen ook bijv. halffabricaten, zoals staf- en plaatmateriaal, profielen en buizen moet onderzoeken, dan sluit een VT-2 opleiding hierop aan.

De VT en de VTw opleiding worden bij LASconsult gelijktijdig gedoceerd door VT-2 en VT-3 gecertificeerde leraren. De VT-2 kent een extra lesdag waarin o.a. Corrosie herkenning en Onderzoek tijdens bedrijf, revisie en onderhoud wordt gegeven. In Noord Nederland kan deze opleiding alleen bij LASconsult gevolgd worden. De eerstvolgende VT-2 opleiding start op maandag 31 augustus 2020. U kunt zich hier AANMELDEN VT-2

Bij het visueel onderzoeken van de objecten wordt voornamelijk gezocht naar de volgende afwijkingen:

Lees meer →

Praktijkonderwijs IWT-opleiding i.s.m. ATK Lasopleidingen en Advies

Als verplicht onderdeel van de IWT-opleiding is het leren lassen met de lasprocessen 135 (CO2), 141 (TIG), 136 (Rutiel gevulde draad), 311 (Autogeen) en 111 (BMBE). Omdat ATK-Lasopleidingen & Advies dé specialist in Noord Nederland is in het verzorgen van handvaardigheidsopleidingen, lag de samenwerking al snel voor de hand.

Onlangs hebben Centrum voor Lastechniek en ATK Lasopleidingen & Advies een vestiging in Heerenveen naast LASconsult geopend aan De Ynfeart 7 gebouw 206. Hierdoor kan de cursist op één locatie zowel handvaardigheids- als lastheoretische- als NDO opleidingen volgen.

Lees meer →

Lasinspectie / Lascoördinator / Visueel lasinspecteur / Visueel onderzoeker / Visueel lasonderzoeker* *Doorhalen indien niet van toepassing

Inleiding; In de markt is er nogal wat verwarring over de term lasinspectie. Wat houdt dit in en wie mag het uitvoeren. Men heeft het vaak over een lasinspecteur, terwijl men diegene bedoelt die het NDO (niet destructief onderzoek) uitvoert. Of er wordt gedacht dat de lasinspecteur ook alle NDO-onderzoeken uitvoert. Deze verwarring is te begrijpen maar in de praktijk zijn het vaak verschillende personen die achter deze activiteiten schuilgaan. In dit artikel wordt ingegaan op de lasinspectie, de lasinspecteur, de lascoördinator, de NDO-er, normen en opleidingen.

Eisen aan de laskwaliteit; Door een veranderende markt komt er steeds meer vraag naar inspecties van lasverbindingen. De inspecties komen voort uit een aantal productstandaards (toepassingsnormen) en wetgeving zoals bijvoorbeeld de EN 1090-2, EN-ISO 3834-2, EN 15085-5, EN 13445-4 of van klanten die specifieke eisen stellen. Hiermee worden er eisen gesteld aan de laskwaliteit en daarmee ook eisen aan de lasinspectie, de omvang, de opleiding van de inspecteur, de rapportage, enz.

Lees meer →

Nieuwe (voorlopige) examendata NIL-opleidingen

Het NIL heeft zojuist de nieuwe examendata voor kaderopleidingen bekend gemaakt. De IWI-examens worden z.s.m. bekend gemaakt. Indien u vragen heeft, dan hoor ik dat graag.

OpleidingOorspronkelijke datumnieuwe examendatum
sMLT examen (vanaf 16.00 uur) (Materialenkennis en Tekening lezen)donderdag 4 junidonderdag 25 juni
sMLT examen (vanaf 16.00 uur) (Organisatie en Sterkteleer)donderdag 11 junidonderdag 2 juli
IWP en IWS examens (H1 en H3)vrijdag 5 junivrijdag 26 juni
IWP en IWS examens ( H2 en H4)vrijdag 12 junivrijdag 3 juli
IWT examen (H1 en H2)donderdag 4 junimaandag 29 juni
IWT examen (H3 en H4)donderdag 11 junidonderdag 2 juli
Lees meer →

Lesrooster i.v.m. COVID-19

Onze drijfveer is simpel: iedereen gezond houden! Dat is dan ook het fundament geweest bij het bepalen van de volgende maatregel;

Wij volgen strikt de landelijke Coronavirus preventierichtlijnen. Dit betekent dat wij per direct alle lopende opleidingen tot 6 april 2020 opschorten.

Het lesrooster na deze datum wordt z.s.m. samengesteld en met u gedeeld. Of de lessen ingehaald moeten worden of dat het lesrooster 3 weken wordt verschoven, is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de examenmomenten. I.s.m. het NIL en Hobéon SKO zal dat bepaald worden. U wordt hierover persoonlijk geïnformeerd.

Lees meer →