Coördinatie

Bij de grotere lastechnische projecten worden lascoördinatoren en NDO-coördinatoren ingezet. Veel ervaring is verworven in de sectoren maritiem (IACS), infra – civiel (UAV-GC, ROK), rail (IL&T), constructie (CPR, MD) en de tank- en apparatenbouw (PED). Zowel in een toezichthoudende-, als in een ondersteunende rol. Deze kennis wordt tijdens de diverse opleidingen overgedragen op de cursisten.

In het geval dat het ‘opzetten van’ of ‘bemiddeling bij’ las- of NDO-coördinatie noodzakelijk is, kunnen onze docenten hierin inzicht geven.