Erkenning voor IWP en IWS

Onlangs hebben wij van het Nederlands Instituut van Lastechniek de erkenning ontvangen voor het verzorgen van de kaderopleidingen IWP en IWS. Deze uitbreiding hebben we kunnen realiseren door de continue steun van onze opdrachtgevers.

“Het gat tussen handvaardigheid en theorie is beslecht,,

In de samenwerking met de opleidingscentra Centrum voor Lastechniek en A.T.K Lasopleidingen ontbrak de overgang van de NIL handvaardigsopleidingen naar de laskaderopleidingen van LASconsult. De wens van onze opdrachtgevers om dit gat voor komend cursusseizoen te dichten is door ons direct opgepakt en met positief resultaat afgerond.

Deze stap is de eerste in een serie van verdere ontwikkelingen in het ‘Lascentrum Heerenveen’ aan de Ynfeart 7.

De IWP- en de IWS opleiding van LASconsult Opleidingen BV vallen beide onder het STAP-Budget


De IWP opleiding (voorheen bekend als “Meesterlasser”) is specifiek door het NIL ontwikkeld om de actief betrokken lasser* de mogelijkheid te geven om zich verder te ontwikkelen. In deze opleiding wordt de praktische ervaring van de lasser aangevuld met een vaktechnisch theoretische verdieping. Hierdoor is de lasser in staat om uitdagingen in materiaaltoepassing, lasproceskeuze en keuzes in de kwaliteitsborging tijdens de realisatie van een project te ondervangen met praktische oplossingen. Wil je meer over onze IWP-opleiding te weten komen of je inschrijven, kijk dan hier: opleiding IWP-meesterlasser

* Actief betrokken lasser: een persoon die op een bewuste en positieve manier actief betrokken is bij de productie.


De IWS opleiding (voorheen bekend als “Lasspecialist”) is specifiek door het NIL ontwikkeld voor de specialistische lasser* die willen doorgroeien naar, of al werkzaam is in een leidinggevende functie. Tijdens de opleiding wordt o.a. ingegaan op lasproceskeuze, materiaalkunde, constructieve toepassingen en werkplaatsinrichting. Maar ook onderwerpen als kwaliteitssystemen, wettelijk vastgestelde normen, planning, bedrijfsvoering en calculatie komen aan bod. Met de IWS-opleiding wordt invulling gegeven aan de vaardigheden die noodzakelijk zijn om als lascoördinator volgens de EN-ISO 14731 norm te kunnen optreden. Wil je meer over de IWS-opleiding te weten komen of je inschrijven, kijk dan hier: opleiding IWS-Lasspecialist

*Specialistische lasser: een persoon die zich voornamelijk op een bepaald onderwerp of een bepaalde activiteit concentreert en zeer bekwaam is op een specifiek en beperkt gebied.