LAScert.nl

Het cloud programma LAScert.nl is een Nederlandstalig beheersysteem voor lasserskwalificatie certificaten en lasmethodekwalificatie certificaten welke zeer overzichtelijk, functioneel en betrouwbaar is.

Onder eigen naam

LAScert.nl is als ‘Whitelabel’ cloud dienst ingericht voor bedrijven die laswerkzaamheden uitvoeren, ZZP-ers, uitzendbureaus, lasscholen en lastechnisch adviesbureaus. Dit houdt in dat u het programma onder uw eigen naam, website en logo kunt gebruiken. Middels een SaaS en SLA contract bent u er zeker van dat: u alleen toegang heeft tot de gegevens, het programma doorlopend onderhouden, gehost en geback-upt wordt. Informeer naar de mogelijkheden !

Overzichtelijk en functioneel

In het beginscherm ziet u direct de status van uw certificaten. Welke certificaten geldig zijn en degene die een actie vereisen om hun geldigheid niet te verliezen. Dit wordt u ook medegedeeld middels e-mailberichten. Met een paar eenvoudige handelingen kunt u de geldigheid van de certificaten onderbouwen en overzichten genereren. Ook kunt u voor uw klant(en) en medewerker(s) een login aanmaken zodat ook zij de certificaten kunnen raadplegen. Zo is iedereen betrokken en op de hoogte van de laatste status van de certificaten.

Samen certificaten onderhouden

Als uitzendbureau kunt u bijvoorbeeld uw lassers toegang tot hun certificaten geven. Zij ontvangen dan een e-mail 30 dagen voordat het certificaat verloopt. Hierdoor kan uw lasser ruim voordat het certificaat verloopt voor u een NDO-rapport bij de opdrachtgever regelen om het certificaat geldig te houden. De tweejaarlijkse verlenging en nieuwe certificaten pakken wij graag met u op!

Liever het onderhoudt aan uw lasserskwalificaties uitbesteden? Ook dan bent u aan het juiste adres. Samen houden we uw kwalificaties up to date in het programma LAScert.nl. U krijgt uw unieke inlog en kunt gebruik maken van alle functies binnen LAScert.nl

Hier leest u meer informatie over LAScert.nl en de tarieven: INFORMATIE EN TARIEVEN. Indien u benieuwd bent naar de werking van het programma, dan vindt u hier de handleiding: BEHEERDERSHANDLEIDING

LAScert.nl

Online inzicht in de status van uw lasserskwalificatie-certificaten en een overzicht van uw lasmethodekwalificatie certificaten

  • Overzichtelijk
  • Eenvoudig
  • Info delen met klant
  • Nederlandstalig
  • 24 uur toegang
  • Eigen logo en website!