LAScert.nl

Het cloud programma LAScert.nl is een Nederlandstalig beheersysteem voor lasserskwalificatie certificaten en lasmethodekwalificatie certificaten welke zeer overzichtelijk, functioneel en betrouwbaar is.

Onder eigen naam

LAScert.nl is als ‘Whitelabel’ cloud dienst ingericht voor bedrijven die laswerkzaamheden uitvoeren, ZZP-ers, uitzendbureaus, lasscholen en lastechnisch adviesbureaus. Dit houdt in dat u het programma onder uw eigen naam, website en logo kunt gebruiken. Middels een SSA-contract (Software Subscription Agreement) bent u er zeker van dat u alleen toegang heeft tot de gegevens, het programma doorlopend onderhouden, gehost en ge-backup-ed wordt. Informeer naar de mogelijkheden !

Overzichtelijk en functioneel

In het beginscherm ziet u direct de status van uw certificaten. Welke certificaten geldig zijn en degene die een actie vereisen om hun geldigheid niet te verliezen. Dit wordt u ook medegedeeld middels e-mailberichten. Met een paar eenvoudige handelingen kunt u de geldigheid van de certificaten onderbouwen en overzichten genereren. Ook kunt u voor uw klant(en) en medewerker(s) een login aanmaken zodat ook zij de certificaten kunnen raadplegen. Zo is iedereen betrokken en op de hoogte van de laatste status van de certificaten.

Samen certificaten onderhouden

Als uitzendbureau kunt u bijvoorbeeld uw lassers toegang tot hun certificaten geven. Zij ontvangen dan een e-mail 30 dagen voordat het certificaat verloopt. Hierdoor kan uw lasser ruim voordat het certificaat verloopt voor u een NDO-rapport bij de opdrachtgever regelen om het certificaat geldig te houden. De tweejaarlijkse verlenging en nieuwe certificaten pakken wij graag met u op!

LAScert.nl

Online inzicht in de status van uw lasserskwalificatie-certificaten en een overzicht van uw lasmethodekwalificatie certificaten

  • Overzichtelijk
  • Eenvoudig
  • Info delen met klant
  • Nederlandstalig
  • 24 uur toegang
  • Eigen logo en website!

Prijzen

Normaal gebruikProfessioneel gebruik
€ 950,- jaarlijks*€ 2250,- jaarlijks*
Eenmalige inrichting € 375,-
(m.u.v. invoeren certificaten € 15,- /certificaat)
Eenmalige inrichting inbegrepen
(m.u.v. invoeren certificaten € 15,- /certificaat)
Maximaal 75 certificatenOnbeperkt aantal certificaten
Maximaal 1 lascoördinatorMaximaal 3 lascoördinatoren
Onbeperkt aantal medewerkersOnbeperkt aantal medewerkers
Delen binnen en buiten de organisatieDelen binnen en buiten de organisatie
Basis ondersteuningVolledige ondersteuning
* contractduur minimaal 1 jaar, na 1 jaar per jaar opzegbaar* contractduur minimaal 2 jaar, na 2 jaar per jaar opzegbaar