NDO in eigen beheer

Indien je als bedrijf regelmatig met niet-destructief onderzoek (NDO) te maken hebt en op zoek bent naar maximale flexibiliteit, besparen van onderzoekskosten en kennis en kunde binnen de eigen organisatie te realiseren, dan kun je nu voor onze dienst NDO in eigen beheer kiezen. In deze pagina wordt in het kort in vier stappen uitgelegd waarmee rekening gehouden moet worden bij het NDO in eigen beheer.

Indien jouw interesse na het doornemen van deze 4 stappen gewekt is en je wilt meer informatie, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten! Dan bespreken we of deze dienst ook in jou situatie geschikt is en wat je van ons kunt verwachten wanneer wij samen gaan werken.

De 4-stappen

Stap 1 Opleiden;

Teneinde een medewerker in te kunnen zetten voor het niet-destructief onderzoek, zal deze eerst volgens de eisen van de EN-ISO 9712 opgeleid moeten worden. De NDO-cursussen VTw-2, VT-2, MT-2 en PT-2 van LASconsult Opleidingen BV zijn allen erkend door het Hobéon SKO en vallen onder de regelingen SKNDO.

Een NDO cursus bestaat uit 5 of 6 lesdagen welke volledig verzorgd worden. De cursus omvat zowel de theorie als de praktijk waarbij de opleidingstijd tussen theorie en praktijk evenredig verdeeld is. Tijdens de praktijklessen zal de cursist leren om te onderzoeken volgens de verplichte NDO-procedures. Gedurende de cursus zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO docenten, voorbereid worden op het examen én de toekomstige werkzaamheden. Inhoudelijke informatie over de VTw-2, VT-2, MT-2 en PT-2 cursus staat hier: NDO-opleidingen


Stap 2 de verplichte onderzoeksprocedures;

Uw medewerker heeft tijdens de cursus geleerd dat al het niet-destructief onderzoek volgens goedgekeurde NDO-procedures uitgevoerd moet worden. Deze NDO-procedures beschrijven alle essentiële parameters en voorzorgsmaatregelen die toegepast moeten worden wanneer NDO uitgevoerd wordt op producten, volgens een norm, code of specificatie. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat deze procedure aanwezig is en vrijgegeven wordt. De goedkeuring van de procedure wordt uitgevoerd door een NDO niveau 3 deskundige.  

LASconsult beschikt over de noodzakelijk NDO niveau 3 certificaten en deskundigheid voor het opstellen en goedkeuren van deze verplichte procedures. Een bijkomend voordeel bij het aankopen van NDO-procedures bij LASconsult is, dat tijdens de cursus uw medewerker al leert omgaan met deze NDO-procedures. De onderlinge verantwoordelijkheden die aangegaan moeten worden bij het toepassen van de NDO-procedures van LASconsult, worden door middel van een Aanstellingsbrief (Operating authorization letter) vastgelegd. Hiermee stelt de werkgever LASconsult aan als NDO-deskundige niveau 3, wordt de NDO-deskundige niveau 3 opgenomen in het kwaliteitsborgingsysteem (bijvoorbeeld EN-ISO 9001, EN-ISO 3834, ect.) en wordt voldaan aan de eisen van de EN-ISO 9712.


Stap 3 de noodzakelijk beroepservaring t.b.v. de initiële certificering;

Wanneer de cursus doorlopen, het examen behaald en de NDO-procedure aanwezig is, dan zal de aspirant onderzoeker werkervaring moeten opdoen voordat Hobéon SKO tot certificatie over kan gaan. Deze periode duurt 4 maanden waarbij al het onderzoek onder gekwalificeerd toezicht uitgevoerd moet worden. Indien er intern geen gekwalificeerd toezicht aanwezig is, dan kunnen de medewerkers van LASconsult hiervoor ingeschakeld worden. Deze lopen met de aspirant NDO-er mee, beoordelen het uitgevoerde onderzoek en ondertekenen mede de opgestelde rapporten. Vervolgens kan met een ervaringsverklaring na 4 maanden het certificaat aangevraagd worden.


Stap 4, Toebehoren;

Zonder onderzoeksmiddelen is NDO niet uitvoerbaar. Apparatuur, verbruiks-, en meetmiddelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het niet-destructief onderzoek kan via LASconsult aangeschaft worden. Indien de NDO-cursus bij LASconsult gevolgd wordt, geldt er een korting op de aanschaf van apparatuur, verbruiks-, en meetmiddelen. Tijdens de opleiding kan dan direct met de aangekochte apparatuur gewerkt worden, zodat tijdens de cursus vertrouwen in de apparatuur verkregen wordt. Dit zal het onderzoek, later in de praktijk, ten goede komen.

Indien jouw interesse na het doornemen van deze 4 stappen gewekt is en je wilt meer informatie, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten! Dan bespreken we of deze dienst ook in jou situatie geschikt is en wat je van ons kunt verwachten wanneer wij samen gaan werken.