Gratis cursus?!? Wie had dit gedacht!

Af en toe ontvang je een bericht waarvan je eerst denkt ‘wat bedoelen ze eigenlijk’? Later blijkt het een erkenning te zijn voor een cursus die we hebben ontwikkeld, die volgens anderen een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij!

Eind 2023 ontvingen wij bericht van OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) dat onze cursus ‘Computervaardig voor Lastechnici‘ geselecteerd is als onderdeel van het subsidieproject ‘Basisvaardigheden‘. Het doel van dit project is om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector te vergroten en te blijven stimuleren. Het is onderdeel van een subsidieproject en de activiteiten worden vergoed middels een subsidie van het Ministerie van SZW en aangevuld met een bijdrage vanuit OOM.

Wat houd dit nu in?
Lees meer →

KINT – regiobijeenkomst NLR

Op woensdag 6 december was LASconsult Opleidingen vertegenwoordigd op de regiobijeenkomst van het KINT (Nederlandse Vereniging voor Kwaliteitstoezicht Inspectie en Niet destructieve Technieken) bij het NLR te Marknesse (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum).


       

NLR is een toonaangevend internationaal onderzoekscentrum voor lucht- en ruimtevaart. De missie van het NLR is om luchtvaart veiliger, efficiënter, effectiever en duurzamer te maken. Versterkt door de multidisciplinaire expertise en onderzoeksfaciliteiten, biedt NLR innovatieve en uitgebreide oplossingen voor de complexe uitdagingen van de lucht- en ruimtevaartsector.

Lees meer →

Gratis VTw NDO-procedure!

Ter promotie van onze VTw-2 cursussen bieden we tijdelijk een gratis officiële VTw-procedure aan bij elke VTw-2 inschrijving in het cursusjaar 2024! Een VTw-procedure is vereist wanneer het VTw-onderzoek reproduceerbaar moet zijn, maar zorgt ook voor een uniforme uitstraling van het visueel onderzoek binnen het bedrijf.

Opdrachtgevers geven vaak aanvullende eisen op voor het visueel lasonderzoek, zoals ook de ROK 2.0 (Rijkswaterstaat Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken)!

“ROK-0349 Eistekst: Alle NDO, ook visuele inspectie, moet volgens geschreven procedure worden uitgevoerd (zie NEN-EN-ISO-17635). Deze procedures moeten zijn opgenomen in het lasplan (zieEN 1090-2:2018 paragraaf 7.2.2).”

De door LASconsult Opleidingen uitgegeven VTw-procedure is opgesteld door onze eigen VT-3 gecertificeerde NDO-deskundige en bevat naast de procedure tekst ook een standaard VTw-rapport welke voldoet aan alle voorschriften inclusief uw eigen bedrijfslogo!

Lees meer →

“De IWP-opleiding heeft een andere insteek dan ik had gedacht”

Onlangs hadden we de kans om in gesprek te gaan met IWP/IWS-docent Jeroen de Vries. Tijdens dit boeiende interview deelt Jeroen de Vries zijn persoonlijke reis binnen de lastechnische sector. Hij bespreekt hoe de IWP-opleiding zijn kijk op lassen heeft veranderd, welke praktische vaardigheden hij heeft opgedaan en hoe de IWP-opleiding de deuren heeft geopend naar uitdagende professionele kansen!

Wil je meer weten over hoe de IWP-opleiding levens en carrières transformeert? Aarzel niet en lees het volledige interview via de link;

Lees meer →

Bedankt!

Waarom een opleiding bij LASconsult volgen?

Onze lessen weerspiegelen de huidige praktijk, omdat we dagelijks betrokken zijn bij lascoördinatie, inspectie, niet-destructief onderzoek (NDO) en het opzetten van vele kwaliteitsborgingssystemen zoals o.a. EN-ISO 3834-2, EN 15085, EN 1090, enz.. Door onze brede ervaring in diverse sectoren, zoals constructie, entertainment, rail, maritiem, petrochemie, tank- en apparatenbouw en meer, zijn we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de industrie. We blijven actief betrokken bij actuele marktontwikkelingen, bijvoorbeeld door samen te werken met organisaties zoals ‘Bouwen met Staal’ voor het verzorgen van trainingen en SKG-IKOB voor het uitvoeren van audits.

Wat ons uniek maakt, is dat we de enige lastechnische opleider in Nederland zijn die zich volledig richt op Lastechniek, Lasinspectie én Niet-Destructief Onderzoek. Bij ons vind je alle disciplines onder één dak, met de cursist als middelpunt van onze aandacht!

Lees meer →

Wijziging IWI-opleidingen cursusseizoen ’23-’24

De IWI-S en IWI-C opleidingen gaan komend cursusseizoen 2023-2024 in gewijzigde vorm door! De enige wijziging ten opzichte van voorgaande edities is dat het examen onder de nieuwe guideline afgenomen zal worden (later volgt hier meer informatie over). Verder blijft het bij het oude. Dat houdt in dat van het bestaande lesmateriaal gebruik wordt gemaakt en dat je ook dit jaar met een afgeronde IWS opleiding rechtstreeks de IWI-S kunt instromen. Voor de IWI-C geldt dat je met een afgeronde IWT of IWE opleiding rechtstreeks kunt instromen!

Lees meer →

Cursus Computervaardig

Onlangs zijn we begonnen met een nieuwe cursus. Deze cursus is voor iedereen in de lastechniek en de lasinspectie die de volgende stap in hun carrière willen zetten, maar niet weten hoe ze met programma’s van Microsoft Office moeten omgaan.

De cursus wordt door het hele land gegeven. We komen o.a. in Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Eindhoven, Heerenveen, Hengelo, Hoogeveen, Leiden, Middelburg, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, ‘s-Herthogenbosch en Veendam

Voor deze cursus is een eigen website ingericht. Je leest er hier alles over: https://www.computervaardig.nl/

Lees meer →

Wijziging geldigheid voor o.a. VT(w) NDO-certificaat.

Update: 4-1-2023

Op 5 juli 2022 berichten we al dat wijzigingen in de geldigheid voor o.a. VTw NDO-certificaathouders aanstaande was. Deze wijzingen zijn nu doorgevoerd. Wat dat voor jou NDO-certificaat betekend lees je hieronder.

Eerste geldigheidstermijn van 5 jaar:
Na het examen en de werkervaringsperiode wordt het eerste (initiële) certificaat uitgegeven. Dit certificaat is 5 jaar geldig is. Na 5 jaar kan het certificaat verlengd worden.

Tweede geldigheidstermijn van een extra 5 jaar:
Wanneer het certificaat na 5 jaar verlengd moet worden krijg je hierover bericht van de certificerende instelling. Naast de oude verplichtingen moet je om het certificaat te kunnen verlengen een verkort praktijkexamen behalen of voldoende punten behaald hebben. Dit is een geheel nieuwe eis! Alles over het verkorte praktijkexamen en het gestructureerde punten systeem lees je hier: Verlenging op basis van verkort praktijkexamen.

Lees meer →

Laatste plaatsen Lascoördinator EWCP-B opleiding

Het is bijna zover! Volgende week donderdag 29 september begint bij LASconsult de EWCP-B opleiding.

Bij ons wordt de opleiding overdag van 9:00 tot 16:00 gegeven. Deze lestijden zijn bewust gekozen om zo met volle aandacht en energie de lesstof tot je te kunnen nemen. In slechts 9 lessen wordt je klaargestoomd om als Lascoördinator aan de slag te gaan.

Eindtermen van de opleiding:

 • Je kunt zelfstandig een WPS opstellen;
 • Je bent in staat materiaalcertificaten te lezen en te beoordelen;
 • Lasserskwalificaties kun je ontcijferen en je bent instaat de juiste lassers voor het werk te selecteren;
 • Je weet wat ‘aanvullend NDO’ volgens tabel 24 inhoudt en bent instaat de juiste NDO-techniek te selecteren.

Aanvullend worden de volgende onderwerpen behandeld:

Lees meer →

Extra lessen IWI-C

“Een herkansing is een extra mogelijkheid om een succes te behalen nadat dit eerder mislukt is”

Daarom hebben wij ter voorbereiding op het komende IWI-C herexamen voor iedereen, ongeacht waar je de opleiding gevolgd hebt, een aantal extra IWI-C lesmomenten ingepland. Tijdens deze lesmomenten worden de volgende examenonderdelen belicht:

 • Theorie
  • Openvragen
  • LKC (lasserskwalificatiecertificaat)
 • Praktijk
  • Casus
  • Visueel beoordelen

Je kunt je inschrijven voor de volgende lesmomenten:

Lees meer →