“De IWP-opleiding heeft een andere insteek dan ik had gedacht”

Onlangs hadden we de kans om in gesprek te gaan met IWP/IWS-docent Jeroen de Vries. Tijdens dit boeiende interview deelt Jeroen de Vries zijn persoonlijke reis binnen de lastechnische sector. Hij bespreekt hoe de IWP-opleiding zijn kijk op lassen heeft veranderd, welke praktische vaardigheden hij heeft opgedaan en hoe de IWP-opleiding de deuren heeft geopend naar uitdagende professionele kansen!

Wil je meer weten over hoe de IWP-opleiding levens en carrières transformeert? Aarzel niet en lees het volledige interview via de link;

Lees meer →

Bedankt!

Waarom een opleiding bij LASconsult volgen?

Onze lessen weerspiegelen de huidige praktijk, omdat we dagelijks betrokken zijn bij lascoördinatie, inspectie, niet-destructief onderzoek (NDO) en het opzetten van vele kwaliteitsborgingssystemen zoals o.a. EN-ISO 3834-2, EN 15085, EN 1090, enz.. Door onze brede ervaring in diverse sectoren, zoals constructie, entertainment, rail, maritiem, petrochemie, tank- en apparatenbouw en meer, zijn we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de industrie. We blijven actief betrokken bij actuele marktontwikkelingen, bijvoorbeeld door samen te werken met organisaties zoals ‘Bouwen met Staal’ voor het verzorgen van trainingen en SKG-IKOB voor het uitvoeren van audits.

Wat ons uniek maakt, is dat we de enige lastechnische opleider in Nederland zijn die zich volledig richt op Lastechniek, Lasinspectie én Niet-Destructief Onderzoek. Bij ons vind je alle disciplines onder één dak, met de cursist als middelpunt van onze aandacht!

Lees meer →

Einde STAP-budget

Nieuwsbrief STAP voor opleiders
7 juli 2023

Beste opleiders,

Voor een groot deel van de opleiders die de afgelopen twee jaar hebben bijgedragen aan de STAP-regeling is STAP nu afgelopen, voor de door OCW-erkende opleiders is dit aan het eind van dit jaar het geval. U heeft inspanningen verricht om aan te sluiten op de systemen van UWV en DUO, in de verwachting dat u hier tot 2027 baat bij zou hebben.

We betreuren net als u dat er eerder dan verwacht een einde komt aan de STAP-regeling. We willen u hartelijk bedanken voor al uw inzet in de afgelopen tijd.

Lees meer →

Wijziging IWI-opleidingen cursusseizoen ’23-’24

De IWI-S en IWI-C opleidingen gaan komend cursusseizoen 2023-2024 in gewijzigde vorm door! De enige wijziging ten opzichte van voorgaande edities is dat het examen onder de nieuwe guideline afgenomen zal worden (later volgt hier meer informatie over). Verder blijft het bij het oude. Dat houdt in dat van het bestaande lesmateriaal gebruik wordt gemaakt en dat je ook dit jaar met een afgeronde IWS opleiding rechtstreeks de IWI-S kunt instromen. Voor de IWI-C geldt dat je met een afgeronde IWT of IWE opleiding rechtstreeks kunt instromen!

Lees meer →

Cursus Computervaardig

Onlangs zijn we begonnen met een nieuwe cursus. Deze cursus is voor iedereen in de lastechniek en de lasinspectie die de volgende stap in hun carrière willen zetten, maar niet weten hoe ze met programma’s van Microsoft Office moeten omgaan.

De cursus wordt door het hele land gegeven. We komen o.a. in Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Eindhoven, Heerenveen, Hengelo, Hoogeveen, Leiden, Middelburg, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, ‘s-Herthogenbosch en Veendam

Voor deze cursus is een eigen website ingericht. Je leest er hier alles over: https://www.computervaardig.nl/

Lees meer →

Wijziging geldigheid voor o.a. VT(w) NDO-certificaat.

Update: 4-1-2023

Op 5 juli 2022 berichten we al dat wijzigingen in de geldigheid voor o.a. VTw NDO-certificaathouders aanstaande was. Deze wijzingen zijn nu doorgevoerd. Wat dat voor jou NDO-certificaat betekend lees je hieronder.

Eerste geldigheidstermijn van 5 jaar:
Na het examen en de werkervaringsperiode wordt het eerste (initiële) certificaat uitgegeven. Dit certificaat is 5 jaar geldig is. Na 5 jaar kan het certificaat verlengd worden.

Tweede geldigheidstermijn van een extra 5 jaar:
Wanneer het certificaat na 5 jaar verlengd moet worden krijg je hierover bericht van de certificerende instelling. Naast de oude verplichtingen moet je om het certificaat te kunnen verlengen een verkort praktijkexamen behalen of voldoende punten behaald hebben. Dit is een geheel nieuwe eis! Alles over het verkorte praktijkexamen en het gestructureerde punten systeem lees je hier: Verlenging op basis van verkort praktijkexamen.

Lees meer →

Laatste plaatsen Lascoördinator EWCP-B opleiding

Het is bijna zover! Volgende week donderdag 29 september begint bij LASconsult de EWCP-B opleiding.

Bij ons wordt de opleiding overdag van 9:00 tot 16:00 gegeven. Deze lestijden zijn bewust gekozen om zo met volle aandacht en energie de lesstof tot je te kunnen nemen. In slechts 9 lessen wordt je klaargestoomd om als Lascoördinator aan de slag te gaan.

Eindtermen van de opleiding:

 • Je kunt zelfstandig een WPS opstellen;
 • Je bent in staat materiaalcertificaten te lezen en te beoordelen;
 • Lasserskwalificaties kun je ontcijferen en je bent instaat de juiste lassers voor het werk te selecteren;
 • Je weet wat ‘aanvullend NDO’ volgens tabel 24 inhoudt en bent instaat de juiste NDO-techniek te selecteren.

Aanvullend worden de volgende onderwerpen behandeld:

Lees meer →

Extra lessen IWI-C

“Een herkansing is een extra mogelijkheid om een succes te behalen nadat dit eerder mislukt is”

Daarom hebben wij ter voorbereiding op het komende IWI-C herexamen voor iedereen, ongeacht waar je de opleiding gevolgd hebt, een aantal extra IWI-C lesmomenten ingepland. Tijdens deze lesmomenten worden de volgende examenonderdelen belicht:

 • Theorie
  • Openvragen
  • LKC (lasserskwalificatiecertificaat)
 • Praktijk
  • Casus
  • Visueel beoordelen

Je kunt je inschrijven voor de volgende lesmomenten:

Lees meer →

Wijzigingen geldigheid voor o.a. VTw certificaat houders is aanstaande.

Als VTw-er of als onderzoeker met andere NDO-technieken ben je gecertificeerd volgens de norm EN-ISO 9712. De norm voor ‘kwalificatie en certificatie voor NDO personeel’ is onlangs gewijzigd. De nieuwe EN-ISO 9712:2021 kent een flink aantal wijzigingen t.o.v. de 2012 versie. Binnenkort gaan de certificerende instanties deze wijzigingen in hun regelementen doorvoeren (Hobeon SKO vanaf 01-10-2022). Hieronder lees je de meest in het oog springende wijzigingen.

Hercertificatie (na 10 jaar)
De meest belangrijke wijziging is dat
; Het hercertificatie onderzoek met succes geheel moet zijn afgerond vóór de vervaldatum van het huidige certificaat. Dit houdt in dat als een hercertificatie aanvraag de vervaldatum niet aangevraagd én afgerond is, er een nieuw volledig examen uitgevoerd moet worden (theorie en praktijk). Mocht je niet voor de eerste keer slagen voor je hercertificatie praktijkexamen, dan mag je dat 2x overdoen na minimaal 7 dagen. Examens hercertificering moeten dus tijdig worden ingepland!

Kijk dus goed naar de vervaldatum van jou certificaat. Is jouw certificaat binnen 3 maanden aan de 10 jaarlijkse hercertificatie toe, neem dan z.s.m. contact met ons op voor het inplannen van een hercertificatie praktijk examen (schrijven werkinstructie en onderzoeken van 3 proefstukken). Na 1 oktober 2022 is het zondermeer kunnen hercertificeren na de vervaldatum van het certificaat niet meer mogelijk!

Gezichtsvermogen:
Bij elke aanvraag moet zoals gebruikelijk een verklaring over het gezichtsvermogen worden meegestuurd. Nieuw is dat voor verlengingen en hercertificatie ook een verklaring over het kunnen onderscheiden van kleuren en grijstinten moet worden overlegd. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

Lees meer →