EN1090-1 certificering voor CIG Architecture

Onlangs is CIG Architecture gecertificeerd voor de EN1090-1. Het bereik van het certificaat omvat constructieve stalen bouwproducten volgens de EN 1090-2:2018 tot en met uitvoeringsklasse 3. LASconsult heeft samen met haar partners de kaders van het FPC-systeem neergezet. Wij willen met name Herman Boerema van CIG bedanken voor het gunnen van deze mooie opdracht!

Onder begeleiding van Centrum voor Lastechniek te Heerenveen zijn de lasmethodekwalificaties volgens EN-ISO 15614-1 behaald en Welding-Synergy te Heerenveen heeft geassisteerd met het invoeren van het fabrieksproductiecontrolesysteem (FPC).

Vanaf 1 oktober 2020 gaat Herman de EWCP-opleiding bij LASconsult volgen zodat het basisniveau voor de lastechnische kwaliteitsborging dagelijks op de werkvloer aanwezig is. Vanaf uitvoeringsklasse 3 wordt projectmatig de IWE van LASconsult ingezet. De opleiding start donderdag 1 oktober 2020. Indien u ook geïnteresseerd bent om deze opleiding te volgen, meldt u dan snel aan!

Bent u geïnteresseerd in EN1090-1 certificering voor uw onderneming, dan kunt u vanaf EN1090-2 (staal) en/of EN1090-3 (aluminium) uitvoeringsklasse 3 LASconsult voor de implementatie benaderen.

Lees meer →

Lasinspectie / Lascoördinator / Visueel lasinspecteur / Visueel onderzoeker / Visueel lasonderzoeker* *Doorhalen indien niet van toepassing

Inleiding; In de markt is er nogal wat verwarring over de term lasinspectie. Wat houdt dit in en wie mag het uitvoeren. Men heeft het vaak over een lasinspecteur, terwijl men diegene bedoelt die het NDO (niet destructief onderzoek) uitvoert. Of er wordt gedacht dat de lasinspecteur ook alle NDO-onderzoeken uitvoert. Deze verwarring is te begrijpen maar in de praktijk zijn het vaak verschillende personen die achter deze activiteiten schuilgaan. In dit artikel wordt ingegaan op de lasinspectie, de lasinspecteur, de lascoördinator, de NDO-er, normen en opleidingen.

Eisen aan de laskwaliteit; Door een veranderende markt komt er steeds meer vraag naar inspecties van lasverbindingen. De inspecties komen voort uit een aantal productstandaards (toepassingsnormen) en wetgeving zoals bijvoorbeeld de EN 1090-2, EN-ISO 3834-2, EN 15085-5, EN 13445-4 of van klanten die specifieke eisen stellen. Hiermee worden er eisen gesteld aan de laskwaliteit en daarmee ook eisen aan de lasinspectie, de omvang, de opleiding van de inspecteur, de rapportage, enz.

Lees meer →

Nieuwe (voorlopige) examendata NIL-opleidingen

Het NIL heeft zojuist de nieuwe examendata voor kaderopleidingen bekend gemaakt. De IWI-examens worden z.s.m. bekend gemaakt. Indien u vragen heeft, dan hoor ik dat graag.

OpleidingOorspronkelijke datumnieuwe examendatum
sMLT examen (vanaf 16.00 uur) (Materialenkennis en Tekening lezen)donderdag 4 junidonderdag 25 juni
sMLT examen (vanaf 16.00 uur) (Organisatie en Sterkteleer)donderdag 11 junidonderdag 2 juli
IWP en IWS examens (H1 en H3)vrijdag 5 junivrijdag 26 juni
IWP en IWS examens ( H2 en H4)vrijdag 12 junivrijdag 3 juli
IWT examen (H1 en H2)donderdag 4 junimaandag 29 juni
IWT examen (H3 en H4)donderdag 11 junidonderdag 2 juli
Lees meer →

Lesrooster i.v.m. COVID-19

Onze drijfveer is simpel: iedereen gezond houden! Dat is dan ook het fundament geweest bij het bepalen van de volgende maatregel;

Wij volgen strikt de landelijke Coronavirus preventierichtlijnen. Dit betekent dat wij per direct alle lopende opleidingen tot 6 april 2020 opschorten.

Het lesrooster na deze datum wordt z.s.m. samengesteld en met u gedeeld. Of de lessen ingehaald moeten worden of dat het lesrooster 3 weken wordt verschoven, is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de examenmomenten. I.s.m. het NIL en Hobéon SKO zal dat bepaald worden. U wordt hierover persoonlijk geïnformeerd.

Lees meer →

EN1090-1 certificaat voor TD Industry

Onlangs heeft TD Industry i.s.m. LASconsult en WeldingSynery het EN1090-1 certificaat behaald. Het bereik omvat constructieve stalen bouwproducten t/m uitvoeringsklasse 2. De fundatie van het FPC-systeem is nu gelegd voor het binnenkort opschalen naar uitvoeringsklasse 3. De lasmethode- en lasserskwalificaties evenals de VTw-training zijn verzorgd door Micha van Veen van WeldingSynergy.

Over TD Industry Helderheid en duidelijkheid in afspraken staan bij TD industry voorop. TD Industry is graag uw sparringspartner, geven professioneel advies en komen samen met u tot de juiste oplossingen. Zij weten precies welke mogelijkheden hun in huis hebben op basis van de productieprocessen en partners. Hierdoor komt TD Industry tot de beste oplossing voor uw bedrijf.

Lees meer →

OPEN DAG 2020

Vrijdag 15 mei zou de open dag van LASconsult plaatsvinden. Door het coronavirus COVID-19 wordt de open dag tot na 1 juni uitgesteld.

Maak kennis met de docenten, bekijk het lesmateriaal en ontdek het niet-destructief onderzoek. Als opleider wil LASconsult het verschil maken door kwalitatief goede opleidingen te verzorgen in zowel de lastechniek, inspectie en het niet-destructief onderzoek.

Leer ons kennen en bekijk wat we in de nabije toekomst willen realiseren. Kom langs, er is veel te zien!

Lees meer →

Nieuwe website LASconsult

Met gepaste trots presenteer ik u mijn nieuwe website www.lasconsult.nl

Ik hoop dat u hier vindt waarnaar u op zoek bent. Een opleiding in het NDO of misschien lastechnisch advies voor uw project? Middels deze website houd ik u naast Facebook en Linkedin op de hoogte van de ontwikkelingen van LASconsult.

Wilt u reageren, neem dan contact met mij op!

Lees meer →

Altijd leuk om kennis te delen!

Dit keer informatie over de kwaliteitsborging betreffende het lassen van wapeningsstaal volgens EN ISO 17660-1.

Bij staalconstructies onder de EN 1090-2:2018 moet het lassen van wapeningsstaal aan constructiestaal in overeenstemming met de aanbevelingen van de EN ISO 17660-reeks worden uitgevoerd. Deze procedure kan bij de invoering van de EN ISO 17660-1 behulpzaam zijn.

Lees meer →

Opvolgaudit door SLV-Duisburg voor Unbranded

Voor Unbranded, gevestigd op het mediapark in Hilversum, is een EN1090-1 certificering onnodig. Echter vragen de Duitse klanten van Unbranded wel om een Lascertificaat conform EN1090-2 voor staal/RVS en EN1090-3 voor aluminium. SLV-Duisburg heeft onlangs de opvolgaudit van de in 2017 behaalde Lascertificaten uitgevoerd.

Alle auditpunten werden door de auditor positief beoordeeld. Als leidraad diende het handboek welke voldoet aan de eisen van de EN1090-2 en EN1090-3 hoofdstuk 4 ‘Kwaliteitsdocumentatie van de Bouwer’. Unbranded heeft haar lascoördinator tevens als examinator aangesteld. Hierdoor kunnen alle lasserskwalificaties in eigen beheer uitgevoerd worden.

Over Unbranded

The history of Unbranded goes back to the 1950s, when the first set builders started working for the Dutch Television Foundation (NTS), the current NOS.

Lees meer →