Op 19 januari 2021 instromen in de IWT-opleiding

Elk jaar instromen in de maand september en januari, dat kan! Door de modulaire opzet van de IWT-opleiding bij LASconsult krijgt u de mogelijkheid het lesprogramma te starten wanneer u wenst. Dit biedt vooral mogelijkheden wanneer u de studieomvang en de lesmomenten meer wilt verdelen.

Wanneer u in januari instroomt dan volgt u eerst alleen de meest omvangrijke en moeilijke module 2 ‘Materialen en hun gedrag bij het lassen’. U kunt zich dan 4 maanden volledig op dit vak richten. Elke dinsdag volgt u afwisselend in de middag dan wel in de avond 4 lesuren. Hierdoor wordt de zelfstudiebelasting verminderd en de slagingskans vergroot. Deze module wordt in juni afgesloten met een examen.

Vervolgens start u na de zomervakantie met module 1 ‘Processen en Lasapparatuur’ en module 3 ‘Constructies en Ontwerp’. Elke dinsdagmiddag en -avond volgt u de lessen. In februari sluit u deze 2 modules met een examen af. Als afronding van de opleiding start u in januari met alleen module 4 ‘Fabricage en Toepassingen’ en kunt u zich elke dinsdagmiddag of -avond volledig richten op de laspraktijk, casus en het schrijven van lasmethodebeschrijvingen. Deze module wordt in juni afgesloten met een examen.

Door deze opzet is het IWT-diploma binnen 14 maanden te behalen waarbij de gehele studiebelasting meer dan voldoende verdeeld is. De zelfstudie belasting bij deze variant is ongeveer 1~2 uren per week.

Indien u het lesrooster wilt inzien, dan kunt u contact opnemen via degroot@lasconsult.nl of per WhatsApp op 06-46253145.

Als u zich direct wilt aanmelden voor de opleiding dan volgt u deze verwijzing; DIRECT AANMELDEN 

Wanneer u de opleiding liever in 9 maanden afrond met de examenmomenten in februari voor module 1+3 en in juni voor module 2+4, dan kunt u in september instromen. U dient dan wel over een gezonde dosis doorzettingsvermogen te beschikken. Door de kleine groepen cursisten waarborgen wij dat u alle aandacht van ons krijgt. De zelfstudie belasting bij deze variant is ongeveer 4~6 uren per week.

Waarom de IWT-opleiding bij LASconsult volgen?
De inhoud van onze lessen weerspiegelen de hedendaagse praktijk. Door onze dagelijkse werkzaamheden zoals lascoördinatie, inspecties, NDO, opzetten van EN-ISO 3834-2 en andere kwaliteitsborgingsystemen, weten wij wat er op dit moment in de industrie speelt. Wij opereren in vele sectoren; Constructie, Entertainment, Rail, Maritiem, Petrochemie, Tank- en Apparatenbouw en nog vele andere. Hierdoor zijn wij breed georiënteerd en zijn wij betrokken bij actuele ontwikkelingen in de markt. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met organisaties zoals ‘Bouwen met Staal’ voor het verzorgen van trainingen en SKG-IKOB voor het uitvoeren van audits.

Praktische informatie

  • Nieuw; Modulair leren!
  • Instroom in september en januari
  • Elke dinsdagmiddag en -avond les
  • Excursies NDO en DO-lab
  • Praktijk TIG/MAG/BMBE/Autogeen
  • Aanvullen met IWI-C en VT(w)

DIRECT AANMELDEN