Hercertificatie VT/VTw niveau 2 op basis van praktijkexamen

Volgens de EN-ISO 9712 en de SKNDO regelingen van Hobéon SKO is uw VT/VTw-2 certificaat aan onderhoud onderhevig.

Geldigheid van het certificaat
Volgens de EN-ISO 9712 en de SKNDO regelingen van Hobéon SKO is uw VT/VTw-2 certificaat maximaal vijf (5) jaar geldig. Na vijf (5) jaar mag uw certificatie door de certificatie-instelling voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar worden verlengd. Hierover krijgt u per post of e-mail bericht van het Hobéon SKO. U dient dan de volgende documenten te overhandigen:

  1. gedocumenteerd bewijs dat een onderzoek van het gezichtsvermogen dat in de voorafgaande twaalf maanden heeft plaatsgevonden, een bevredigend resultaat heeft gehad;
  2. verifieerbaar gedocumenteerd bewijs dat de werkzaamheden op voldoende wijze zijn voortgezet, zonder een aanzienlijke onderbreking in de methode en sector waarvoor verlenging van het certificaat wordt gewenst.

Wij kunnen u bij de aanvraag helpen en u kunt kosteloos uw gezichtsvermogen bij ons laten testen.

Hercertificatie
Indien u uw certificatie wilt behouden, dan dient u na tien (10) jaar te hercertificeren. Wilt u hercertificeren, dan moet u een hercertificatie-examen afleggen. Dit examen bestaat uit een praktijkexamen waarbij proefstukken conform de regelingen dienen te worden onderzocht en het schrijven van een werkinstructie voor een onderzoeker op niveau 1.

Bij LASconsult kunt u zich in twee (2) lesdagen voorbereiden op het hercertificatie-examen. U brengt onder begeleiding van onze niveau 3 instructeur uw praktische vaardigheden op niveau en u oefent het schrijven van een werkinstructie. Vervolgens neemt u deel aan het hercertificatie-examen.

  • In 2 dagen Up-To-Date
  • Examen in Heerenveen
  • Hobéon SKO erkend

Wil je meer informatie ontvangen of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Neem dan vrijblijvend contact op.

Informatie aanvragen

Of bel: 06 46 25 31 45