Hercertificatie o.b.v. praktijkexamen

Volgens de EN-ISO 9712 en de reglementen van Hobéon SKO en DNV zijn NDO-certificaten aan onderhoud onderhevig. Hoe het certificaat geldig gehouden kan worden staat hieronder beschreven;

1e Geldigheidstermijn NDO-certificaat

Na het (initiële) examen heeft het NDO-certificaat een geldigheidstermijn van maximaal vijf (5) jaar. Voor het aflopen van deze termijn krijg je bericht van de certificatie-instelling dat een 2e geldigheidstermijn aangevraagd kan worden.

2e Geldigheidstermijn NDO-certificaat

Na de 1e geldigheidstermijn kan het certificaat door de certificatie-instelling voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar verlengd worden. O.a. de volgende documenten moeten opgestuurd worden:

  1. Gedocumenteerd bewijs dat een onderzoek van het gezichtsvermogen dat in de voorafgaande twaalf maanden heeft plaatsgevonden, een bevredigend resultaat heeft gehad;
  2. Verifieerbaar gedocumenteerd bewijs dat de werkzaamheden op voldoende wijze zijn voortgezet, zonder een aanzienlijke onderbreking in de methode en sector waarvoor verlenging van het certificaat wordt gewenst.

Zodra bovenstaande voor de vervaldatum van het certificaat is ingediend zal, bij positieve beoordeling, de certificatie-instelling het certificaat voor weer een periode van 5 jaar verlengen.

LET OP: heb je de verlenging niet op tijd aangevraagd en is jouw certificaat niet langer dan 12 maanden vervallen, dan kan je alsnog een verzoek indienen om toegelaten te worden tot een certificatieonderzoek. Wij kunnen je bij deze aanvraag helpen.

Hercertificatie

Na afloop van de tweede geldigheidstermijn, en iedere tien jaar daarna, kan je een aanvraag voor hercertificatie indienen. Als je wilt hercertificeren, dan moet je een hercertificatie-examen afleggen. Het hercertificatie-examen is gelijk aan het eerste praktijkexamen, je hoeft dus niet opnieuw een theorie-examen te doen. Het hercertificatie-examen bestaat uit een praktijkexamen en het schrijven van een werkinstructie voor een onderzoeker op niveau 1.

Opfrisdagen en Hercertificatie-examen

Bij LASconsult kun je in één of twee lesdagen voorbereiden op het hercertificatie-examen. Onder begeleiding van onze niveau 2 of 3 instructeur vijzel je je praktische vaardigheden op en oefen je in het schrijven van de werkinstructie. Vervolgens neem je de volgende dag deel aan het hercertificatie-examen. De examenmomenten staan in de opleidingskalender.

  • Hobéon én DNV erkend
  • Opfriscursus van 1 of 2 dagen
  • Examen in Heerenveen
  • Inclusief test gezichtsvermogen
  • Alle dagen volledig verzorgd

Wil je meer informatie ontvangen of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Neem dan vrijblijvend contact op.

Informatie aanvragen

Of bel: 0513 – 210 211