Praktijkdagen visueel (las)onderzoek VT(w)-2

Algemeen

Om de kwaliteit van de visuele lasonderzoeken te kunnen blijven borgen, verzorgt LASconsult jaarlijks meerdere praktijkdagen (voorheen opfrisdagen) voor visueel (las)onderzoekers gecertificeerd volgens de EN-ISO 9712. Met name wanneer weinig onderzoeken vastgelegd worden, kan deze dag uitkomst bieden om het certificaat VT-2 / VTw-2 geldig te houden en voor elke gevolgede praktijkdag worden 2 punten toegekend volgens het ‘gestructureerd puntensysteem’.

Aantoonbare voortzetting NDO-werkzaamheden na certificatiedatum

Bij verlenging van het certificaat moet aangetoond worden dat er gedocumenteerd bewijs aanwezig is dat de NDO-werkzaamheden na de certificatiedatum zijn voortgezet zonder aanzienlijke onderbreking. Om aan deze eis te kunnen voldoen kunt u tijdens de praktijkdag lassen en andere werkstukken onderzoeken en de onderzoeksresultaten in rapporten vastleggen. Deze rapporten kunt u vervolgens gebruiken voor het behalen van meerdere punten voor het gestructureerd puntensysteem voor certificaatverlenging. Daarnaast ontvangt u met het bijwonen van de opfris dag zelf ook 2 punten voor het gestructureerd puntensysteem voor certificaatverlenging.

Up-to-date kennisniveau

Ook blijven uw kennis en praktische vaardigheden door het volgens van een praktijkdag up-to-date. De dag start met een aantal praktische onderwerpen zoals normwijzigingen (o.a. nieuwe uitgave EN-ISO 5817:2023), nieuwe procedures en veranderingen in wet- en regelgeving. Daarna volgt het onderzoek van het gezichtsvermogen en het uitvoeren van een aantal onderzoeken op (gelaste) onderdelen.

De dag omvat een volledig verzorgde lunch met brood en koffie en thee.

Ook op locatie

De praktijkdag kan ook bij u op locatie gegeven worden. Dit is met name interessant wanneer er grotere groepen medewerkers getraind moeten worden.

 

 

  • Jaarlijks onderzoek gezichtsvermogen
  • Registratie in NDOconsult database
  • Behandelen normwijzigingen
  • Rapportages in database
  • Netwerkdag
  • Inclusief lunch

Wil je meer informatie ontvangen of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Neem dan vrijblijvend contact op.

Informatie aanvragen

Of bel: 0513 – 210 211