Verlenging o.b.v. verkort praktijkexamen (na 5 jaar)

Na een periode van 5 jaar dien je volgens de EN-ISO 9712 je NDO-certificaat te verlengen. Volgens de NEN-EN-ISO 9712 en de reglementen van Hobéon SKO en DNV zijn NDO-certificaten beperkt geldig en aan onderhoud onderhevig. Hoe het certificaat geldig gehouden kan worden staat hieronder beschreven;

1e Geldigheidstermijn NDO-certificaat

Na het (initiële) examen heeft het NDO-certificaat een geldigheidstermijn van maximaal vijf (5) jaar. Voor het aflopen van deze termijn krijg je bericht van de certificatie-instelling dat een verlenging aangevraagd kan worden.

Verlenging van het NDO-certificaat

Na de 1e geldigheidstermijn kan het certificaat door de certificatie-instelling voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar verlengd worden. O.a. de volgende documenten moeten opgestuurd worden:

 1. Gedocumenteerd bewijs dat een onderzoek van het gezichtsvermogen dat in de voorafgaande twaalf maanden heeft plaatsgevonden, een bevredigend resultaat heeft gehad;
 2. Verifieerbaar gedocumenteerd bewijs dat de werkzaamheden op voldoende wijze zijn voortgezet, zonder een aanzienlijke onderbreking in de methode en sector waarvoor verlenging van het certificaat wordt gewenst.
 3. Positief examenverslag van een verkort praktijk examen óf voldoende punten volgens het gestructureerde punten systeem (NIEUWE eis vanaf oktober 2022).

 

Gestructureerd punten systeem:

Indien je kiest voor het punten systeem, dan dien je aan te tonen dat je in de periode van 5 jaar minimaal 100 punten hebt behaald. Dit kan o.a. door middel van het uitvoeren van NDO-werkzaamheden of het persoonlijk lidmaatschap van een NDO organisatie zoals het KINT. Hoe je punten kunt behalen en hoe je dit moet registreren lees je hier. Ook vindt je daar het registratieformulier voor Hobéon SKNDO.

Zodra bovenstaande voor de vervaldatum van het certificaat is ingediend zal, bij positieve beoordeling, de certificatie-instelling het certificaat voor weer een periode van 5 jaar verlengen.

LET OP: heb je de verlenging niet op tijd aangevraagd en is jouw certificaat niet langer dan 12 maanden vervallen, dan kan je alsnog een verzoek indienen om toegelaten te worden tot een certificatieonderzoek. Wij kunnen je bij deze aanvraag helpen.

 

Verkort praktijk examen:

Het verkorte praktijk examen wordt op onze locatie in Heerenveen verzorg door een examen organisatie en bestaat voor de verschillende methoden uit:

 • Visueel onderzoek, VT-2:
  • twee proefstukken:
   • onderzoek met borescoop
   • onderzoek van een las
  • het opstellen van een werkinstructie;
 • Visueel lasonderzoek, VTw-2
  • twee proefstukken:
   • onderzoek aan een lasverbinding in een plaat
   • onderzoek van een hoeklas
  • het opstellen van een werkinstructie;
 • Magnetisch onderzoek, MT-2
  • twee proefstukken:
   • onderzoek aan een las, nieuwbouw of gebruiksfase
   • Smeedstuk of gietstuk
  • het opstellen van een werkinstructie;
 • Penetrant Onderzoek, PT-2
  • twee proefstukken:
   • onderzoek aan een las, nieuwbouw of gebruiksfase
   • Smeedstuk of gietstuk
  • het opstellen van een werkinstructie.

Refresh dagen inclusief verkort praktijkexamen

Bij LASconsult kun je in één of twee refresh-dagen voorbereiden op het verkort praktijkexamen. Onder begeleiding van onze niveau 2 of 3 instructeur vijzel je je praktische vaardigheden op  en oefen je het opstellen van een werkinstructie. Vervolgens neem je de volgende dag deel aan het verkorte-praktijkexamen. De examenmomenten staan in de opleidingskalender.

 • Hobéon én DNV erkend
 • Refresh-cursus van 1 of 2 dagen
 • Examen in Heerenveen
 • Inclusief test gezichtsvermogen
 • Alle dagen volledig verzorgd

Wil je meer informatie ontvangen of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Neem dan vrijblijvend contact op.

Informatie aanvragen

Of bel: 0513 – 210 211