Visueel Lasonderzoek (VTw) niveau 2

De cursus visueel lasonderzoek VTw-2 heeft als doel medewerkers op te leiden in de vaardigheden en kennis die nodig zijn om lasverbindingen visueel te kunnen onderzoeken. De cursisten leren alles over lasprocessen, normen, apparatuur en veiligheidsrichtlijnen die bij het visueel lasonderzoek nodig zijn. De cursisten worden getraind in het herkennen van lasfouten en leren fouten te beoordelen volgens de norm EN-ISO 5817 voor lassen staal/RVS en EN-ISO 10042 voor lassen in aluminium. Cursisten zijn na 5 lesdagen in staat om de kwaliteit van lasverbindingen te beoordelen, mogelijke problemen te identificeren en passende maatregelen voor reparatie of verbetering voor te stellen.

Wat maakt onze VTw-2 cursus uniek?

De VTw-2 cursus bij LASconsult onderscheid zich door o.a. gebruik te maken van proefstukken in aluminium, staal én roestvaststaal. Onze gelaste proefstukken van realistische afmetingen bevatten realistische lasfouten. Niet alleen leidt het lasuiterlijk tot de locatie van een defect, maar ook kunnen oppervlakteverkleuringen naar de locatie van een lasdefect leiden. Door in de lessen gebruik te maken van gelaste producten worden deze gebieden ook herkend. Maar dat is niet alles;

Gratis VTw NDO-procedure!

Ter promotie van onze VTw-2 cursussen bieden we tijdelijk een gratis VTw-procedure aan bij elke VTw-2 inschrijving in het cursusjaar 2024! Een VTw-procedure is vereist wanneer het VTw-onderzoek reproduceerbaar moet zijn, maar zorgt ook voor een uniforme uitstraling van het visueel onderzoek binnen het bedrijf. Opdrachtgevers geven vaak aanvullende eisen op voor het visueel lasonderzoek, zoals ook de ROK 2.0 (Rijkswaterstaat Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken)!

“ROK-0349 Eistekst: Alle NDO, ook visuele inspectie, moet volgens geschreven procedure worden uitgevoerd (zie NEN-EN-ISO-17635). Deze procedures moeten zijn opgenomen in het lasplan (zieEN 1090-2:2018 paragraaf 7.2.2).”

De door LASconsult Opleidingen uitgeven VTw-procedure is opgesteld door onze eigen VT-3 gecertificeerde NDO-deskundige en bevat naast de procedure tekst ook een standaard VTw-rapport welke voldoet aan alle voorschriften inclusief uw eigen bedrijfslogo!

Als uw medewerkers al VTw-2 gecertificeerd zijn en u alsnog een VT-3 getekende VTw-procedure wilt ontvangen, neem dan contact met ons op! We staan klaar om met u samen te werken!

Optie: HDN – Hygienic Design Network

HDN of te wel Hygienic Design Network biedt een blauwdruk van Europese normen en richtlijnen voor het ontwerpen, bouwen en installeren van machines en procesinstallaties in de voedselverwerkende industrie. Voor de lasser is er al het e.e.a. op het gebied van HDN ontwikkeld. Met het behalen en onderhouden van het HDN certificaat “Hygienic Welder”, heeft de lasser bewezen geschikt te zijn om een HDN las te kunnen maken. De aanvullende eisen aan een HDN-las worden visueel beoordeeld. LASconsult Opleidingen heeft een programma aanvullend op de VTw-2 cursus ontwikkeld waarbij de HDN eisen meegenomen zijn in 2 extra cursusdagen. In het aanmeldformulier kunt u aangeven of u alleen de HDN lesdagen volgen wilt, of gecombineerd met een VT(w) cursus.

www.NDOcert.nl

Indien je op zoek bent naar een registratiesysteem voor het bijhouden van je punten en het opslaan van rapporten of attesten van gezichtsvermogen, dan kun je gebruikmaken van de dienst NDOcert.nl. Deze dienst maakt onderdeel uit van al onze NDO-opleidingen en is voor cursisten van LASconsult Opleidingen vrij toegankelijk www.NDOcert.nl. Zodra er een periode afsluit ontvang je automatisch een mailtje om je erop te wijzen dat je actie ondernemen moet om je punten te onderhouden. Wel zo makkelijk! Heb jij je certificaat niet bij LASconsult Opleidingen behaald, niet getreurd! Als je gebruik wilt maken van deze gratis dienst neem dan even contact met ons op.

Waarom een NDO-cursus bij LASconsult volgen?

Onze lessen weerspiegelen de huidige praktijk, omdat we dagelijks betrokken zijn bij lascoördinatie, inspectie, niet-destructief onderzoek (NDO). Door onze brede ervaring in diverse sectoren, zoals constructie, entertainment, rail, maritiem, petrochemie, tank- en apparatenbouw en meer, zijn we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de industrie. We blijven actief betrokken bij actuele marktontwikkelingen en nieuwe onderzoekstechnieken. Wat ons uniek maakt, is dat we de enige lastechnische opleider in Nederland zijn die zich volledig richt op de combinatie Lastechniek, Lasinspectie en niet-destructief onderzoek. Bij ons vind je alle disciplines onder één dak, met de cursist als middelpunt van onze aandacht!

Certificaataanvraag na oktober 2022

Vanaf oktober 2022 is het aanvragen van het VTw-2 certificaat gewijzigd. Na het doorlopen van de cursus en het behalen van het examen kan na een werkervaringsperiode het VTw-2 certificaat aangevraagd worden. Deze werkervaring omvat een periode van 60 dagen, waarbij het onderzoek onder gekwalificeerd toezicht moet worden uitgevoerd. Indien er intern géén gekwalificeerd toezicht beschikbaar is, kunnen de medewerkers van LASconsult worden ingeschakeld. Zij begeleiden uw medewerker bij het beoordelen van het lasonderzoek en ondertekenen mede de opgestelde rapporten. Vervolgens kan een ervaringsverklaring worden verkregen, waarna het VTw-2 certificaat aangevraagd kan worden.

  • GRATIS VTw-PROCEDURE !!
  • In 5 lesdagen overdag
  • VT Level 3 gecertificeerde docenten
  • Lesmateriaal staal, RVS én aluminium
  • Direct toegang tot NDOcert.nl

In het Infoblad VTw-2 cursus staat extra informatie. Wil je meer informatie ontvangen of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Neem dan vrijblijvend contact op.

Informatie aanvragen

Of bel: 0513 – 210 211