Opleidingskalender

Voor het lopende cursusseizoen staan hieronder de opleidingen met bijbehorende aanvangsdata en lestijden vermeld.

Startgarantie voor de opleidingen IWP, IWS, sMLT, IWT, IWI en EWCP-B: de vermelde opleidingen starten op de aangegeven data.

NIL examendata vindt u hier: EXAMEN DATA

Opleidingskalender
———————————————————————————————————————
Opfris dagen Hercertificatie PT-2

Maandag 11 april en woensdag 13 april 2022
Lestijden 08:30 – 16:30, Examen: donderdag 14 april 2022
———————————————————————————————————————
Hercertificatie VT/VTw-2 voor Hobéon certificaathouders

Vrijdag 8 april en dinsdag 12 april 2022
Lestijden 08:30 – 16:30, Examen: donderdag 14 april 2022
———————————————————————————————————————
Meivakantie
week 18
———————————————————————————————————————
Visueel Onderzoeker (VT-2) en
Visueel Lasonderzoeker (VTw-2)
(ook voor hercertificatie)
Maandag 9 mei t/m maandag 30 mei
Lestijden 08:30 – 17:00, Examen: vrijdag 3 juni 2022
———————————————————————————————————————
Cursus Penetrant onderzoek PT-2 (Pilot)
(ook voor hercertificatie)
Dinsdag 10 mei t/m dinsdag 24 mei 2022
Lestijden 08:30 – 17:00, Examen: woensdag 25 mei 2022
———————————————————————————————————————
Inloopdagen opleidingen
Week 20
———————————————————————————————————————
Cursus Magnetisch onderzoek MT-2 (Pilot)
(ook voor hercertificatie)
Dinsdag 31 mei t/m dinsdag 14 juni 2022
Lestijden 08:30 – 17:00, Examen: woensdag 15 juni 2022
———————————————————————————————————————
Opfris dag VT en VTw
Voor Hobéon, NIL én DNV certificaathouders
Inclusief ogentest
Donderdag 16 juni 2022
Lestijd 9:00 – 17:00
———————————————————————————————————————
Zomervakantie 2022
Week 29 t/m week 34
———————————————————————————————————————
Inloopdagen opleidingen
Week 34
———————————————————————————————————————
Start
International Welding Practitioner (IWP) en International Welding Specialist (IWS)
Nadere informatie volgt!
———————————————————————————————————————
International Welding Technologist (IWT)
module 1 – ‘Lasprocessen en Apparatuur’ en
module 3 – ‘Constructie en Ontwerp’

Dinsdag 6 september t/m dinsdag 20 december 2022
Lestijden 13:00 – 21:30
———————————————————————————————————————
Visueel Onderzoeker (VT-2) en
Visueel Lasonderzoeker (VTw-2)

Maandag 12 september t/m maandag 10 oktober 2022
Lestijden 08:30 – 17:00, Examen: vrijdag 14 oktober 2022
———————————————————————————————————————
Schakelopleiding Middelbare lastechniek (s-MLT)
Module 1 ‘Wiskunde en Elektrotechniek’

Woensdag 21 september t/m 21 december 2022
Lestijden 18:00 – 21:30
———————————————————————————————————————
Lascoördinator opleiding
European Welding Coördination Personnel EWCP – B

Donderdag 29 september t/m donderdag 8 december 2022
Lestijden 9:00 – 16:00
———————————————————————————————————————
Hercertificatie VT/VTw-2 voor Hobéon certificaathouders

Maandag 3 en maandag 10 oktober 2022
Lestijden 08:30 – 16:30, Examen: vrijdag 14 oktober 2022
———————————————————————————————————————
Herfstvakantie 2022
Week 42
———————————————————————————————————————
Cursus Magnetisch onderzoek MT-2
(ook voor hercertificatie)
Dinsdag 25 oktober t/m dinsdag 8 november 2022
Lestijden 08:30 – 17:00, Examen: woensdag 9 november 2022
———————————————————————————————————————
Hercertificatie VTw-2 voor DNV certificaathouders

Woensdag 26 oktober en donderdag 27 oktober 2022
Lestijden 08:30 – 16:30, Examen: vrijdag 28 oktober 2022
———————————————————————————————————————
International Welding Inspector (IWI-C / S)

Laatste keer volgens het ‘oude’ programma
Dus laatste keer directe instroom voor IWS, IWT en IWE
Woensdag 26 oktober 2022 t/m woensdag 24 april 2023
Lestijden 18:00 – 21:30
———————————————————————————————————————
Opfris dag VT en VTw
Voor Hobéon, NIL én DNV certificaathouders
Inclusief ogentest
Donderdag 3 november 2022
Lestijd 9:00 – 17:00
———————————————————————————————————————
Cursus Penetrant onderzoek PT-2
(ook voor hercertificatie)
Dinsdag 15 november t/m dinsdag 29 november 2022
Lestijden 08:30 – 17:00, Examen: woensdag 29 november 2022
———————————————————————————————————————
Kerstvakantie 2022-2023
week 52 en week 1
———————————————————————————————————————
International Welding Technologist (IWT)
Instroom mogelijkheid 2023!! Lesprogramma 2; 14 maanden variant
module 2 – ‘Materialen en hun gedrag bij het lassen’

Dinsdag 10 januari t/m juni 2023
Lestijden 17:10 – 21:40
———————————————————————————————————————
Schakelopleiding Middelbare lastechniek (s-MLT)
Module 2 ‘Materialen, sterkteleer, organisatie en tekeninglezen’

Woensdag 11 januari t/m juni 2023
Lestijden 18:00 – 21:30
———————————————————————————————————————