Opleidingskalender

Voor het lopende cursusseizoen staan hieronder de opleidingen met bijbehorende aanvangsdata en lestijden vermeld.

Startgarantie voor alle vermelde opleidingen op de aangegeven data.

Op al onze lasopleidingen en NDO-cursussen kan subsidie aangevraagd worden. Wij staat ingeschreven bij het OOM en a+o. Voor particulieren en ZZP-ers kan er een STAP-budget aangevraagd worden. Let op: De STAP aanvraag dient minimaal 4 weken voor de start van de opleiding aangevraagd te worden. De aanvraagdata staan hieronder én bij de de desbetreffende opleiding:

  • Het STAP-budget van 2 januari 2023 is landelijk komen te vervallen. Het eerstvolgende inschrijfmoment is 28 februari
  • Vraag je op 28 februari 2023 STAP-budget aan? Dan mag je opleiding niet eerder starten dan op 29 maart 2023 en uiterlijk op 30 juli 2023.
  • Vraag je op 1 mei 2023 STAP-budget aan? Dan mag je opleiding niet eerder starten dan op 29 mei 2023 en uiterlijk op 30 september 2023.
  • Vraag je op 3 juli 2023 STAP-budget aan? Dan mag je opleiding niet eerder starten dan op 31 juli 2023 en uiterlijk op 30 november 2023.
  • Vraag je op 4 september 2023 STAP-budget aan? Dan mag je opleiding niet eerder starten dan op 2 oktober 2023 en uiterlijk op 31 januari 2024.
  • Vraag je op 1 november 2023 STAP-budget aan? Dan mag je opleiding niet eerder starten dan op 29 november 2023 en uiterlijk op 31 maart 2024

NIL examendata vindt u hier: EXAMEN DATA

Opleidingskalender jaargang 2022-2023
———————————————————————————————————————

De IWP, IWS, sMLT, EWCP en IWT opleiding jaargang 2022-2023
en de VT(w)-2 cursus zijn reeds gestart.

IWT Instroom mogelijkheid in januari 2023!
———————————————————————————————————————

Cursus Magnetisch onderzoek MT-2

Ook voor hercertificatie én verlenging
Refresh-dagen: woensdag 15 en dinsdag 21 februari 2023

Dinsdag 7 februari t/m dinsdag 21 februari 2023
Lesdagen: dinsdag en woensdag, Lestijden 08:30 – 17:00, Examen: woensdag 22 februari 2023

Aanvraagperiode STAP-budget: Landelijk vervallen
———————————————————————————————————————

Lascoördinator opleiding
European Welding Coördination Personnel EWCP – B

Donderdag 16 maart
Lestijden 9:00 – 16:00

Aanvraagperiode STAP-budget: Landelijk vervallen
———————————————————————————————————————

Cursus Penetrant onderzoek PT-2

Ook voor hercertificatie én verlenging
Refresh-dagen: woensdag 22 en dinsdag 28 maart 2023

Dinsdag 14 maart t/m dinsdag 28 maart 2023
Lesdagen: dinsdag en woensdag, Lestijden 08:30 – 17:00, Examen: woensdag 29 maart 2023

Aanvraagperiode STAP-budget: Landelijk vervallen
———————————————————————————————————————

Opfris dag VT en VTw
Voor Hobéon, NIL én DNV certificaathouders

Inclusief ogentest
Vrijdag 24 maart 2023
Lestijd 9:00 – 16:00

Voor opfrisdagen is géén STAP-budget beschikbaar
———————————————————————————————————————

Visueel Onderzoeker (VT-2) en
Visueel Lasonderzoeker (VTw-2)

Ook voor hercertificatie én verlenging
Refresh-dagen: dinsdag 11 en dinsdag 18 april 2023

Dinsdag 4 april t/m dinsdag 18 april 2023
Lesdagen: dinsdag en woensdag, Lestijden 08:30 – 17:00, Examen: woensdag 19 april 2023

Aanvraagperiode STAP-budget is: dinsdag 28 februari 2023 om 10:00
———————————————————————————————————————
Zomervakantie Noord-Nederland
22 juli t/m 3 september 2023
———————————————————————————————————————
Opleidingsseizoen 2023-2024
———————————————————————————————————————

International Welding Technologist (IWT)

Module 1 inclusief laspraktijk en Module 3
(module 2 en 4 volgen in januari 2024)

Dinsdag 5 september 2023
Lestijden 13:00 – 21:40

Aanvraagperiode STAP-budget is: maandag 1 mei 2023 om 10:00 en maandag 3 juli 2023 om 10:00
———————————————————————————————————————

International Welding Practitioner (IWP)

Module 1 inclusief laspraktijk en Module 3
(module 2 en 4 volgen in januari 2024)

Dinsdag 5 september 2023
Lestijden 18:00 – 21:30

Aanvraagperiode STAP-budget is: maandag 1 mei 2023 om 10:00 en maandag 3 juli 2023 om 10:00
———————————————————————————————————————

International Welding Specialist (IWS)

Module 1 inclusief laspraktijk en Module 3
(module 2 en 4 volgen in januari 2024)

Dinsdag 5 september 2023
Lestijden 18:00 – 21:30

Aanvraagperiode STAP-budget is: maandag 1 mei 2023 om 10:00 en maandag 3 juli 2023 om 10:00
———————————————————————————————————————

Schakelcursus Middelbare Lastechniek (sMLT/sIWT)

Module 1 Wiskunde en Elektrotechniek
(module 2 volgt in januari 2024)

Woensdag 6 september 2023
Lestijden 18:00 – 21:30

Aanvraagperiode STAP-budget is: maandag 1 mei 2023 om 10:00 en maandag 3 juli 2023 om 10:00
———————————————————————————————————————

International Welding Inspector (IWI-C / S)
Woensdag 20 september 2023
Lestijden 18:00 – 21:30

Aanvraagperiode STAP-budget is: maandag 1 mei 2023 om 10:00 en maandag 3 juli 2023 om 10:00
———————————————————————————————————————

International Welding Inspector (IWI-C / S)
Donderdag 12 oktober 2023
Lestijden 9:00 – 16:00

Aanvraagperiode STAP-budget is: maandag 3 juli 2023 om 10:00 en maandag 4 september 2023 om 10:00