Start International Welding Inspection (IWI), woensdag 28 oktober 2020.

Veel is al gezegd en gesproken over de IWI opleiding. Met name het artikel “Lasinspectie” in ons vakblad LASTECHNIEK heeft de positie van de IWI-opleiding gedefinieerd. In dit artikel is de rol van de Lasinspecteur gespiegeld aan die van het niet-destructief onderzoek en de lascoördinatie. Hieruit blijkt dat de lasinspecteur breed geschoold moet zijn, omdat hij zich bezig houdt met het inspecteren en bewaken van vele lastechnische aspecten die aan bod komen tijdens de realisatie een project; vanaf de contractfase tot en met de oplevering.

Het werkgebied; Met name gaat de aandacht uit naar de ‘naleving van het lassen’, het ‘niet-destructief-‘ en ‘destructief’ onderzoek van lassen. Documenten moeten aan de productnorm worden beoordeeld en gecontroleerd zoals bijvoorbeeld materiaalcertificaten, las- en NDO-plannen, lasmethodekwalificaties, lasmethodebeschrijvingen, lasserskwalificaties, inspectie en testplannen (ITP) etc.  Ook heeft de lasinspecteur een sturende rol in alle inspecties die gedaan moeten worden. Hij zorgt ervoor dat alle stappen van het ITP worden afgehandeld. Vaak controleert hij dan ook het werk van de lascoördinator. Deze inspecties gaan uiteraard veel verder dan alleen het visueel onderzoek van een las.

De doelgroep; Uit bovenstaande blijkt dat de IWI-opleiding voor een (aankomend) lasinspecteur een must is. Maar dat geldt niet alleen voor de lasinspecteur, ook kan een kwaliteitsdienstmedewerker of een QA/QC-medewerker veel baat bij de opleiding hebben. Hij weet na het volgen van de opleiding immers waar de aandachtspunten van de lasinspecteur naar uitgaan en welke documenten hij nodig heeft om een lasinspectie succesvol te laten verlopen.

Het vakgebied; De IWI-opleiding wordt vaak gezien als een bonusopleiding van de IWT. Dit is absoluut niet het geval. Om een IWI-opleiding te kunnen volgen zal wel een IWS of IWT diploma noodzakelijk zijn. Echter, de vaardigheden voor het uitvoeren van lasinspecties zijn geheel anders dan de vaardigheden van een IWT-er. Het zijn geheel andere vakgebieden en dat wordt vaak onderschat.

Het opleidingsniveau; Wanneer je (nog) niet vaardig of bekend bent in de lasinspectie, dan blijkt de IWI-opleiding op het C niveau vaak te hoog gegrepen. Ook al heb je een IWT-diploma op zak. Op de theorie wordt goed gescoord (het niveau is aanwezig), echter wordt de casus vaak niet gehaald. Dit omdat er naast theoretische kennis ook praktische ervaring nodig is om de examenvragen op de juiste wijze te kunnen beantwoorden. Vaak sluit een IWI-opleiding op het S niveau dan beter aan op de IWT-opleiding. Tijdens de opleiding op S niveau leer je het vak lasinspectie kennen en zijn de examens haalbaar. Vervolgens doe je praktijkervaring op. Wanneer je in het vak gegroeid bent, kun je de IWI-opleiding op C niveau aan.

Het lesprogramma; Onze IWI-opleiding op het S en C niveau start op woensdagavond 20 oktober van 18:00 tot ongeveer 21:30. Het theoretische lesprogramma omvat o.a. Introductie tot lasinspectie, termen en definities, Verschillende testen zoals destructief onderzoek, metallografisch onderzoek, chemische materiaal analyse. Lasfouten, soorten en beoordeling, niet-destructieve onderzoeksmethoden zoals: magnetisch, penetrant, ultrasoon, radiografisch, visueel en andere NDO methoden. Kwaliteitszorg in een industriële omgeving, Management van  inspectiefuncties, Invullen en beoordelen van diverse formulieren, zoals LMB, LMK, LK en ITP. Het opstellen van kwalificatiecertificaten, begripsvorming en leren werken met normen.

Het praktische lesprogramma omvat o.a. Destructief onderzoek, Visueel beoordelen van lasverbindingen met mogelijkheid tot het behalen van een VT of een VTw niveau 2 certificaat, Magnetisch onderzoek, Penetrant onderzoek, Interpretatie van röntgenfoto’s (filmlezen) met mogelijkheid tot het behalen van een RI-2 certificaat en Ultrasoon onderzoek.

Informatie en aanmelden; Wil je verder met mij in gesprek om te beoordelen of de opleiding voor jou geschikt is en wat jou instroomniveau moet zijn, neem dan contact op! Weet je al zeker wat je wilt en het niveau wat bij je past, meldt je dan hier aan; AANMELDEN IWI en geef het niveau aan in het veld ‘opmerkingen’.