Veranderingen opleiding IWI-C op komst

De nieuwe guideline voor de opleiding International Welding Inspector Personnel (IAB-041r5-19) kortweg IWI genoemd is verschenen. De nieuwe structuur biedt meer kansen en doorgroeimogelijkheden voor iedereen die zich wil specialiseren in de lastechnische inspectie.

De belangrijkste wijziging in de nieuwe guideline is dat je géén IWT of IWE diploma hoeft te behalen voordat je mag instromen op de opleiding IWI-C. Het wordt straks mogelijk om van IWI-B (basis) door te groeien naar IWI-S (specialist) en vervolgens naar IWI-C (comperhensive).

Je kunt dus straks door opgedane ervaring en het volgen van opleidingen in stappen doorgroeien naar het allerhoogste niveau van lasinspectie. Deze nieuwe werkwijze is bereikt door de IWE/IWT/IWS diploma’s los te koppelen van de IWI-opleiding. De IWI-opleiding zal daarom straks bestaan uit een Welding Technology module en een Welding Inspection module.

Door de invoering zal zowel de lastechnische- als de inspectiemodule in één opleiding aangeboden worden. De instroomeisen worden daarop aangepast. Het wordt daardoor voor iedereen binnen de lastechniek mogelijk om zich te specialiseren in de lasinspectie.

De nieuwe guideline zal bij LASconsult vanaf cursusseizoen 2022-2023 operationeel moeten zijn. Voor het komende cursusseizoen 2021-2022 wordt de opleiding nog volgens de huidige guideline aangeboden. Praktisch gezien houdt de invoering van de nieuwe guideline in 2022 het volgende in grote lijnen in;

  • Voor de mensen die al een IWT of IWE diploma bezitten en de IWI-C opleiding willen volgen, kunnen komend cursusseizoen nog onder de huidige guideline aan de opleiding en het examen deelnemen. Vanaf cursusseizoen 2022-2023 veranderen mogelijk de toelatingseisen. De lesstof zal aan de nieuwe guideline voldoen en omvat 25% meer lesuren t.o.v. de huidige guideline.
  • Voor de mensen die als lasser/bankwerker/voorman werkzaam zijn en géén IWP of IWS diploma hebben maar zich wel in de lasinspectie willen specialiseren, kunnen vanaf cursusseizoen 2022-2023 instormen in de IWI-B opleiding.
  • Voor de mensen die een IWP of IWS diploma bezitten en zich willen specialiseren in de lasinspectie kunnen met voldoende ervaring instromen in de IWI-S opleiding.
  • Voor niet-destructief onderzoekers (NDO-ers) die een level 2 of level 3 certificaat bezitten en zich willen specialiseren in de lasinspectie kunnen instromen in de IWI-B opleiding waarbij zij vrijstelling van de Welding Inspection module kunnen krijgen voor de NDO-methoden waarvoor ze gecertificeerd zijn. Er geldt echter géén vrijstelling voor het examen.

Het lesmateriaal voor de IWI-opleiding wordt op dit moment herzien en de concept lesroosters worden opgemaakt. Verdere informatie volgt begin 2022!