Wijziging geldigheid voor o.a. VT(w) NDO-certificaat.

Update: 4-1-2023

Op 5 juli 2022 berichten we al dat wijzigingen in de geldigheid voor o.a. VTw NDO-certificaathouders aanstaande was. Deze wijzingen zijn nu doorgevoerd. Wat dat voor jou NDO-certificaat betekend lees je hieronder.

Eerste geldigheidstermijn van 5 jaar:
Na het examen en de werkervaringsperiode wordt het eerste (initiële) certificaat uitgegeven. Dit certificaat is 5 jaar geldig is. Na 5 jaar kan het certificaat verlengd worden.

Tweede geldigheidstermijn van een extra 5 jaar:
Wanneer het certificaat na 5 jaar verlengd moet worden krijg je hierover bericht van de certificerende instelling. Naast de oude verplichtingen moet je om het certificaat te kunnen verlengen een verkort praktijkexamen behalen of voldoende punten behaald hebben. Dit is een geheel nieuwe eis! Alles over het verkorte praktijkexamen en het gestructureerde punten systeem lees je hier: Verlenging op basis van verkort praktijkexamen.

Derde geldigheidstermijn, hercertificatie na 10 jaar:
Na afloop van de tweede geldigheidstermijn, en iedere tien jaar daarna, kan je een aanvraag voor hercertificatie indienen. Als je wilt hercertificeren, dan moet je een hercertificatie-examen afleggen. Alles over het hercertificatie-examen lees je hier: Hercertificatie op basis van volledig praktijkexamen.

Refresh-dagen:
Bij LASconsult kun je je in één of twee lesdagen voorbereiden op het ‘verkort praktijkexamen’ en ‘hercertificatie-examen’. Onder begeleiding van onze niveau 2 en 3 instructeurs vijzel je je praktische vaardigheden op en oefen je in het schrijven van onderzoek rapportages. Vervolgens neem je de volgende dag deel aan het examen. De examenmomenten staan in de opleidingskalender.