Wijziging IWI-opleidingen cursusseizoen ’23-’24

De IWI-S en IWI-C opleidingen gaan komend cursusseizoen 2023-2024 in gewijzigde vorm door! De enige wijziging ten opzichte van voorgaande edities is dat het examen onder de nieuwe guideline afgenomen zal worden (later volgt hier meer informatie over). Verder blijft het bij het oude. Dat houdt in dat van het bestaande lesmateriaal gebruik wordt gemaakt en dat je ook dit jaar met een afgeronde IWS opleiding rechtstreeks de IWI-S kunt instromen. Voor de IWI-C geldt dat je met een afgeronde IWT of IWE opleiding rechtstreeks kunt instromen!

Wanneer je gebruik wilt maken van het STAP-budget dan moet je je voor 1 juli 2023 bij ons aanmelden. Dan ontvang je van ons het aanmeldingsbewijs welke je op maandag 3 juli 2023 om 10:00 nodig hebt bij jouw aanvraag.

Aanmelden IWI-S

Aanmelden IWI-C